Реалізація методу GetHashCodeQ в Visual C # (Sharp)

У документації MSDN метод object GetHashCode про описується таким обром (http://msdn2microsoftcora/en-us/library/systemobjectgethashcode(vs71)aspx): Даний метод можна підміняти в похідному класі Значущі класи повинні підміняти цей метод, щоб надати функцію хешування, відповідаючи класу і забезпечує кращий розподіл хеш-таблиці Класи, корие можуть бути використані еш-таблиці в якості ключа, також повинні підміняти цей метод, т к обєкти, що використовуються в […]

Прискорення вставки, Інші СУБД, Бази даних, статті

Том, Я б хотів знати, як найкраще виконати наступні вставки. У мене є таблиці t1, t2, t3 і x1, x2 і x3:У таблиці t1 – Приблизно 400000 рядківУ таблиці t2 – Приблизно 1000000 рядків

Програмне створення бази даних за допомогою ADOX. Частина 1, Інтеграція додатків і даних, Бази даних, статті

Що таке ADOX Опис Microsoft? ActiveX? Data Objects Extensions for Data Definition Language and Security (ADOX) – це офіційна назва від Microsoft. На практиці це доповнення до об’єктної і програмної моделі ADO. У дівоцтві ADOX як я розумію був DAO, хоча одне іншого не скасовує. Просто бібліотека ADOX більш сучасна, підтримує роботу з сучасними базами […]

Програмне створення бази даних за допомогою ADOX. Частина 1

Що таке ADOX Опис Microsoft? ActiveX? Data Objects Extensions for Data Definition Language and Security (ADOX) – це офіційна назва від Microsoft. На практиці це доповнення до об'єктної і програмної моделі ADO. У дівоцтві ADOX як я розумію був DAO, хоча одне іншого не скасовує. Просто бібліотека ADOX більш сучасна, підтримує роботу з сучасними базами […]