Файловий ввід-висновок – read і write

Весь введення і виведення здійснюється двома системними викликами – read і write, які доступні з мови Сі через функції з тими ж іменами В обох функціях перший аргумент – це дескриптор файлу Другий аргумент – масив байт, службовець джерелом або приймачем даних Третій аргумент задає кількість переданих байт

Функції дат і часу

, що надаються Excel, дозволяють швидко і точно проводити різні обчислення на робочому листі Наприклад, за допомогою функції ЧАС (HOUR) можна моментально підрахувати щоденне кількість робочих годин по щомісячній платіжної відомості, складеної на аркуші Excel, а функція ДЕНЬНЕД (WEEKDAY) надасть вам допомогу в питанні вибору оплати праці працівника: стандартної ставки (з понеділка по пятницю) або […]

Логічні функції – ЧАСТИНА 2

Функції перевірки типу значення Наступні функції використовуються для зясування відповідності значень в заданих осередках певному типу: ЕПУСТО (ISBLANK), ЕОШ (ISERR), ЕОШИБКА (ISERR0R), ЕЛОГІЧ (ISLOGICAL), ЕНД (ISNA), ЕНЕТЕКСТ (ISNONTEXT), ЕЧІСЛО (ISNUMBER), ЕССИЛКА (ISREF) і ЕТЕКСТ (ISTEXT) Крім того, якщо встановлено Пакет аналізу, стають доступні ще дві функції цієї групи: ЕЧЕТН (ISEVEN) і ЕНЕЧЕТ (IS0DD)

БІНАРНИЙ ПОШУК

Методи пошуку в відсортованих таблицях покажчиків засновані на алгоритмі бінарного пошуку Нехай впорядкований масив х з п елементів містить значення 5 7 11 18 26 32 44 57 81 90 94 97 107 116 129 147 179 і нехай заданий аргумент пошуку ключ,рівний, наприклад, 129

Редагування програм – ЧАСТИНА 3

число, n     Перші n аргументів цієї функції вважаються відмінними аргументами, решта розглядаються як тіло вираження Рядок у цьому виразі відступається згідно з тим, чи є в ній перший аргумент відмітним чи ні Якщо аргумент є частиною тіла, то рядок відступається на lisp-body-indent стовпців більше, ніж відкриває дужка, починаюча її містить вираз Якщо аргумент є відмітною, […]

Вбудовані функції ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДАНИХ

281 ВБУДОВАНІ МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ Наведені в табл 27 математичні функції застосовуються з числовими типами даних Вони мають як аргументи числові вирази і повертають (якщо при їх виконанні не виникло помилки) деякий число Математичні функції

Функції для обчислення амортизації

Питання амортизації активів має дуже велике значення для будь-якого бізнесу, і своєчасні розрахунки дозволять підвищити ефективність ведення фінансової та економічної діяльності підприємства У табл 162 зібрані всі основні аргументи функцій, повязаних з амортизацією

Редагування програм – ЧАСТИНА 10

Якщо команди Emerge були викликані з іншої програми на Ліспі, то в разі успішного завершення повертається значення t, а якщо ви перервали обєднання, повертається nil 22146  Комбінування двох версій Іноді ви хочете зберегти обидва варіанти деякого зміни Щоб зробити так,

Команда zap: знищення процесу по імені

Команда kill знищує тільки процеси, для яких вказаний іден тіфікатор Тому коли потрібно знищити конкретний фоновий процес, зазвичай доводиться спочатку запустити ps, щоб визна лити ідентифікатор процесу, а потім ввести його без помилок як аргумент для kill Але безглуздо мати одну програму, що виводить число, яке відразу ж доводиться вручну вводити в іншу програму Чому […]

Макропакет ms

Основна ідея макропакет полягає в тому, що документ описується в термінах його логічної структури: назва, заголовки розділів, абзаци, і не треба вказувати розміри букв, шрифти і відстані між рядками Користувач звільнений від важкої роботи, а документ ізольований від не відносяться до справи подробиць Насправді, застосовуючи різні набори макровизначень з однаковими логічними іменами, можна створити документи, […]