Аргументи програми: vis, версія 2

Коли програма, написана на Сі, виконується, аргументи командного рядка стають доступні функції main як кількість argc і масив покажчиків на символьні рядки, що містять аргументи, argv Прийнято угоду про те, що argv [0] – це імя самої команди, так що argc завжди більше 0 «Корисними» ж є аргументи argv [1] .. argv [argc-1] Вам вже […]

Додаток A Аргументи командного рядка – ЧАСТИНА 1

GNU Emacs обробляє аргументи командного рядка, які запитують різні дії при виклику Emacs Вони існують для сумісності з іншими редакторами і для складних процедур Ми не рекомендуємо використовувати їх для звичайного редагування Аргументи, що починаються зі знака -, називаються ключами Інші аргументи задають файли, до яких потрібно звернутися Emacs звертається до зазначених файлів під час […]

Функції для з необов’язковими аргументами

Деякі вбудовані функції дозволяють опускати певні аргументи Наприклад, у функції ПС (PV) необовязковими є аргументи тип і бс (Майбутня вартість), Excel все одно вирахує результат Цей підхід застосуємо і до ваших власних функціях Припустимо, ви хочете створити просту користувача функцію з імям Трикутник, яка за теоремою Піфагора визначає довжину будь-якої сторони прямокутного трикутника на підставі […]

Функції для аналізу цінних паперів

Excel пропонує цілий ряд функцій, призначених для оцінки й аналізу різних типів цінних паперів Всі ці функції входять в надбудову Пакет аналізу Про те, як встановити останню, розповідається в розділі «Установка Пакета аналізу» глави 13 Більшість функцій даної групи мають однакові аргументи, опис яких представлено в табл 163

Аналіз розподілу даних

При аналізі даних часто виникає необхідність визначення різних статистичних характеристик або параметрів розподілу У статистиці набір даних, отриманих шляхом вимірювань, називається розподілом Excel пропонує ряд засобів, призначених для аналізу розподілу даних Це вбудовані статистичні функції, функції для оцінки розкиду даних, а також інструмент Ранг і персентіль (Rank And Percentile)

Використання функцій

Функції – це спеціальні розроблені формули, які дозволяють швидко і легко виконувати складні обчислення Вони дозволяють робити математичні, логічні, статистичні розрахунки, а також цілий ряд інших і подібних вбудованих функцій в Microsoft Excel кілька сотень Деякі функції, такі як синус (SIN) і факторіал (ФАКТ), є еквівалентом досить довгих математичних виразів і можуть створюватися вручну Інші […]

Лінійна і експонентна регресії – ЧАСТИНА 2

Рис 173 Функція ЛИНЕЙН обчислює кутовий коефіцієнт прямої залежності і точку перетину лінії регресії з віссю Y

Команда zap: знищення процесу по імені

Команда kill знищує тільки процеси, для яких вказаний іден тіфікатор Тому коли потрібно знищити конкретний фоновий процес, зазвичай доводиться спочатку запустити ps, щоб визна лити ідентифікатор процесу, а потім ввести його без помилок як аргумент для kill Але безглуздо мати одну програму, що виводить число, яке відразу ж доводиться вручну вводити в іншу програму Чому […]

Аргументи і параметри команд UNIX

Більшість програм оболонки інтерпретують аргументи, тому коли команда запускається, можна вказати, наприклад, імена фай лов і параметри (хоча деякі команди, наприклад nu, успішно працюють і без аргументів) Припустимо, що потрібно створити програму cx, яка змінювала б код прав доступу до файлу на виконуваний, таким чином,

Аргументи командного рядка

Програма ByteReader зберігає імя файлу abcgif прямо в своєму коді, або, як кажуть програмісти, імя файлу жорстко зашито (На сленгу захардкодіровано) У програму Це означає, що для отримання схожою програми, яка б зчитувала файл xyzgif, потрібно було б змінити код і перекомпілювати його, що не дуже зручно Було б набагато краще передавати імя файлу в […]