ПРОЦЕДУРИ І ВСТАВКИ

Не у багатьох системах пропонуються справжні процедури, що представляють собою сукупності команд, певною мірою схожі на блокові функції, однак у більшості версій Бейсика для мікроЕОМ передбачаються певні команди для виклику і виконання з програми на Бейсике вставок на машинному коді

ПРОГРАМНІ ФАЙЛИ

Написані на Бейсике програми зазвичай запамятовуються в ЕОМ в деякому внутрішньому форматі, який досить близький до того, який зображається на екрані ВТУ, але відрізняється тим, що в ньому видалені прогалини, службові слова замінені на умовні символи, а змінні можуть замінюватися посиланнями на таблицю умовних символів Цей компактний формат зазвичай використовується при збереженні програм у файлах […]

ФАЙЛИ В термінальному ФОРМАТІ

Деякі системи дозволяють роздруковувати на ВТУ послідовні файли, створені так, як описано в попередніх частинах розд 84, а також редагувати їх подібно програмам на Бейсике Насправді, інформація зберігається в цих файлах в тому ж вигляді, як якщо б вона була введена безпосередньо з терміналу ЕОМ

ТРАСУВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У програмах, де досить багато операторів IF, циклів FOR-NEXT і підпрограм, утворюється значна кількість колій, по яких може піти їх виконання Якщо не виводити проміжні результати за допомогою операторів PRINT, то при виникненні помилки важко визначити, по яким саме шляхом йшло перед цим виконання програми Деякі системи забезпечують зручний спосіб отримання подібної інформації з

ЗЛИТТЯ РЯДКІВ

Злиття рядків формує більш довгі рядки і схоже на складання поїзда з вагонів Ця дія називається конкатенацією Для конкатенації двох рядків в одних системах між рядками вказується знак &, В інших – знак +, наприклад: 10 A $ = ВОЛТ 20 B $ = A $ + ДІСНЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мова COMAL розроблявся як серія розширень стандартного Бейсика Він включає в себе стандартні керуючі структури мов, подібних Алгола (наприклад, Паскаля), форма яких спрощена для більшої відповідності з прийнятим в Бейсике стилю записи операторів Оператори мови COMAL, що виконують ті ж дії, що й більшість операторів Бейсика, повинні розташовуватися в одному рядку, але це правило не […]

РЯДКИ З продовженням ОПЕРАТОРІВ

У небагатьох системах, наприклад в Бейсике Microsoft, надається засіб записи логічного рядка у вигляді декількох фізичних рядків Для цього в Бейсике Microsoft замість завершення набору рядка натисканням на клавішу повернення каретки треба набрати символ прогону рядка (CONTROL J) і продовжити набір оператора на наступному рядку:

ПОСЛІДОВНІ ФАЙЛИ

Послідовні файли мають організацію, описану в розд 82, а саме, записи в них слідують одна за одною У файлу є заголовок, за яким слідують елементи даних і, може бути, кінцева частину Доступ до окремих елементів даних не можна отримати, не прочитавши всі попередні дані Окремі елементи файла не можуть бути в ньому змінені має бути […]

Необхідні ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МАСИВІВ ПАМ’ЯТЬ

У стандарті Бейсика (в мінімальному підмножині) передбачається, що індекси починаються з 0, і ця угода прийнято для більшості систем У цьому випадку оператор DIM P (4) зарезервує 5 осередків: Р (0), Р (1), Р (2), Р (3), Р (4) а оператор DIM A (2, 3) 12 осередків:

Арифметичні вирази

В одному операторі LET можна виконувати кілька арифметичних операцій: 10LETA = 314159 * R ↑ 2 10LETV = A*B + C/21 10LETX= (Y+227)/180 У Бейсике існує строго певний порядок виконання арифметичних операцій (правила старшинства), достатньою мірою відповідний алгебраїчним правилам, і його нерозуміння може призводити до дивним на перший погляд результатами Ці правила старшинства взяті не […]