Буфери і заголовки буферів

Коли блок зберігається в памяті (скажімо, після зчитування або в очікуванні записи), то він зберігається в структурі даних, званоїбуфером (buffer)Кожен буфер повязаний строго з одним блоком Буфер грає роль обєкта, який представляє блок в оперативній памяті Згадаймо, що блок складається з одного або більше секторів, але по розміром не може бути більше однієї сторінки памяті […]

Сторінковий кеш і зворотний запис сторінок

ядрі операційної системи Linux реалізовано один головний дисковий кеш, який називається сторінковим (page cache) Призначення цього кеша-мінімізувати кількість дискових операцій введення-виведення шляхом зберігання в памяті тих даних, для звернення до яких необхідно виконувати дискові операції,

Рівень блочного введення-виведення

стройства блочного вводу-виводу (блокові пристрої, пристрої введення-виведення блоками, block devices) – це апаратні пристрої, які дозволяють випадковим чином (тобто не обовязково послідовно) здійснювати доступ до фрагментів даних фіксованого розміру, званих блоками Найбільш часто зустрічається пристрій блочного впода-виводу – це жорсткий диск, але існують і інші блокові пристрою, наприклад пристрої роботи з гнучкими дисками, оптичними дисками […]

Структура bi o

Основним контейнером для операцій введення-виведення в ядрі є структура bio, яка визначена у файлі Ця структура являє активні операції блочного введення-виведення в вигляді списку сегментів (segment) Сегмент – це ділянка буфера, який є безперервним у фізичній памяті, тобто окремі буфери не обовязково повинні бути безперервними в фізичної памяті Завдяки тому, що буфер може представлятися у […]