Відібрати спостереження

Процедура Відбір спостережень дозволяє вибирати підмножини спостережень декількома способами на основі критеріїв, що включають змінні і складні вирази Можна також відібрати випадкову підвибірки спостережень Критерії, використовувані для відбору спостережень:

Логічні операції

До логічних операцій відносяться операції NOT (НЕ), AND (І), OR (АБО) Ці операції треба застосовувати в логічних виразах, при обчисленні яких виходять значення або TRUE, або FALSE В результаті застосування цих операцій також виходять результати або ІСТИНА, або БРЕХНЯ Наприклад, в основу вираження

Логічні операції

Застосовуються наступні логічні операції: НЕ логічне НЕ (заперечення) І логічне І АБО логічне АБО Операндами логічних операцій повинні бути логічні вирази У табл 25 наведені результати логічних операцій над логічними виразами ЛВ1 і ЛВ2, приймають значення істина (І) або брехня (Л)