Налаштування елементів фірмового стилю Office Publisher 2007

При виборі шаблону у вікні Getting Started (Приступаючи до роботи) область праворуч відображає попередній перегляд шаблону, а також облас $ ти Customize (Налаштування) і Options (Налаштування) (див рис 7 $ 4) Ці два елементи будуть використовуватися вами для забезпечення відповідності шаб $ лона фірмовому стилю

Використання візуального наслідування форм в Delphi, Різне, Програмування, статті

Як читати вихідний код dfm форм? Ось приклад dfm: object frmMain: TfrmMain Left = 223 Top = 228 Width = 387 Height = 272 Color = clBtnFace Font.Charset = DEFAULT_CHARSET Font.Color = clWindowText Font.Height = -11 Font.Name = “MS Sans Serif” Font.Style = [] Menu = mmMain OldCreateOrder = False PixelsPerInch = 96 TextHeight = […]

Використання візуального наслідування форм в Delphi

Як читати вихідний код dfm форм? Ось приклад dfm: object frmMain: TfrmMain Left = 223 Top = 228 Width = 387 Height = 272 Color = clBtnFace Font.Charset = DEFAULT_CHARSET Font.Color = clWindowText Font.Height = -11 Font.Name = “MS Sans Serif” Font.Style = [] Menu = mmMain OldCreateOrder = False PixelsPerInch = 96 TextHeight = […]