1. Вступ. , ASP.NET, ASP, статті

  DataGrid є потужним засобом відображення даних і у своєму, найбільш загальному застосуванні, дозволяє відобразити будь-яку таблицю з бази даних, наприклад: Це таблиця Employee з навчальної бази даних Pubs, що входить в MS SQL Server. Як бачимо, DataGrid відобразив всі поля, в тому числі, поля є ключами для зв'язку з іншими таблицями. Зокрема, поле job_id, […]

Короткий огляд

У даній статті пояснюється, як налаштувати зовнішній вигляд і поведінка елемента управління DataGrid. Похідний клас DataGridBoolColumn надає подія BoolValChanged, викликається кожного разу при зміні значення прапорця. Крім того, у похідному класі DataGridTextBoxColumn створено подію CellFormatting, що дозволяє управляти властивостями Font, ForeColor і BackColor кожного осередку. DataGrid-подія CurrentCellChanged використовується, щоб перемістити фокус на будь-який стовпець незалежно […]