Групове використання делегатів у Visual C # (Sharp)

У прикладах з делегатом існує взаємно однозначне ставлення Але делегати по своїй суті здатні до групових взаємин Так, у прикладі з ітератором для обчислення поточної суми і максимального значення список обробляється в циклі лише один раз Далі наводиться модифікований код прикладу, в якому викликаються дві реалізації делегатів в одній ітерації List 1st = new List&ltint&gt […]

Реалізація делегата в Visual C # (Sharp)

Реалізація делегата є простим процесом Потрібно тільки оголосити метод у класі, який має таку ж сигнатуру методу Делегат можна реалізувати за допомогою статичного методу або методу примірника різниці немає ніякої У наступному коді демонструється реалізація делегата ProcessValue на основі обох видів методів,

Делегати в Visual C # (Sharp)

З самого початку в мові С # застосовувалася концепція делегатів Делегат – Це мод, який не має типу Розглянемо, наприклад, таке визначення типу: interface IExample { void Method() } Якщо даний інтерфейс перетворити в делегата, то код буде виглядати так: