Управління процесами – fork і wait

Наступний крок – це відновлення управління після того, як програма виконана за допомогою execlp або execvp Оскільки ці програми просто накладають нову програму поверх старої, то щоб зберегти первинну програму, необхідно спочатку розділити її на дві копії одна з них може бути переписана, в той час як друга очікує закінчення нової, накладеної програми Поділ здійснюється […]

Додавання кімнат до угруповань програми управління освітленням в Visual C # (Sharp)

Дескриптор даних, певний при додаванні угруповання, застосовується для додавання кімнати до угруповання Даний дескриптор надає посилання, яка може бути використана ядром Так як даний дескриптор є еемпляром типу RoomGrouping, то при додаванні кімнати до угруповання, викорис дескриптор, шукати це угруповання немає необхідності Дескриптор є угрупованням, і потрібно всього лише виконати приведення типів У слующем коді […]

Віконні повідомлення і функції роботи з вікнами

Вікно це не тільки область на екрані, за допомогою якої додаток може представити свій висновок, це ще й адресат подій і повідомлень в середовищі Windows Вікно ідентифікується по дескриптору вікна Цей дескриптор (змінна типу HWND) однозначно визначає кожне вікно в системі Windows організовує свої вікна в ієрархічну структуру:

Структура головної функції в мінімальному додатку

Мінімальна додаток Windows складається з 2 частин: 1 головної функції з імям WinMain, що включає цикл обробки повідомлень 2 віконної функції WndProc

Системні виклики UNIX

Дана глава присвячена самому нижньому рівню взаємодії з операційною системою UNIX – системним викликам, які служать точками входу в ядро Саме ці можливості надає власне операційна система все інше будується на цій основі

Опис інструментів малювання

Як було зазначено вище, до графічних обєктів, які забезпечують виконання графічних операцій, відносяться піря, кисті, растрові зображення, палітри, шрифти Розглянемо загальний алгоритм роботи з інструментами малювання:

Технологія відображення растрів

Для виведення DIB-растрів використовуються функції StretchDIBits і SetDIBitsToDevice Функція StretchDIBits має наступні параметри: – дескриптор контексту пристрою – х і у координати, ширина і висота області-приймача зображення (в логічних одиницях)

Створення файлу – open, creat, close, unlink

Крім використання стандартних файлів введення, виведення і виведення помилок, вам буде потрібно явно відкривати файли для читання і запису Для цієї мети існують два системних виклику: open і creat1 Функція open аналогічна fopen з попередньої глави за винятком того, що вона повертається не покажчик файлу, а файловий дескриптор, має тип int

Дескриптор процесу і структура task structure

Ядро зберігає інформацію про всі процеси в двохзвязної списку, який називається task list3  (Список задач) Кожен елемент цього списку є дескриптором процесу і має тип структури struc t task_struct, яка описана у файлі include / linux / schedh Дескриптор процесу містить всю інформацію про певний процесі

Використання інструментів криптографії в Delphi-додатках, Криптографія, Security & Hack, статті

Автор: Юрій Спектор, Королівство Delphi Захист інформації від несанкціонованого доступу і розповсюдження відіграє все більш важливу роль у сучасному житті. Завдання криптографії – забезпечити цей захист. Про те, чим можуть бути корисні досягнення цієї науки для програміста, і як їх використовувати, і буде присвячена ця стаття.