Створення комбінованих діаграм

Іноді діаграму вдається зробити більш виразною, якщо відобразити частину даних в іншому стилі Наприклад, деякі ряди можна відтворити у формі гістограми, а інші ряди – у вигляді графіка Якщо ви хочете створити подібну діаграму, насамперед погляньте на вкладку Нестандартні (Custom) першого діалогового вікна Майстра діаграм, можливо, там ви виявите відповідний для вас тип Якщо жоден […]

Збереження та захист діаграм

Діаграми невіддільні від робочої книги, в якій вони містяться Щоб зберегти діаграму, досить зберегти саму книгу Для захисту листа з розміщеною на ньому діаграмою використовуйте команду Захист (Protection) меню Сервіс Робота з впровадженими діаграмами

Зведення для моделі

Малюнок 12-5 Вид

Поліпшення зовнішнього вигляду діаграм

Після створення діаграми ви можете за допомогою різних процедур змінити її зовнішній вигляд: Microsoft Excel пропонує широкий «асортимент» команд, що дозволяють налаштовувати діаграми відповідно з вашим смаком, презентаційними потребами і правилами, чинними у вашій організації Ці команди розглядаються в даній главі

Незабудка – відкрита система архівації на базі СУБД FIREBIRD. Частина 6. (Исходники), Різне, Програмування, статті

Система НЕЗАБУДКА розробляється як безкоштовний інструмент c відкритим кодом (OPEN SOURCE) для вирішення завдань АСУТП середнього класу (до 20000 тегів) з невисокою швидкістю процесу (не потрібна реєстрація даних частіше ніж 1 раз в секунду). Вона призначена для підприємств, які мають численні об’єкти.

Функціональне моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1.4: все про роботу з діаграмою Node Tree. Частина 3., CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс”   При значно розвинутому (за кількістю Activities) нижньому ієрархічному рівні ФМ можна скоротити ширину NT діаграми при використанні графіки Bullet last level (останній рівень у вигляді списку) – див рис. 11, 12. В деяких випадках є сенс представити NT цілком у вигляді списку. Це можна […]

Методологія структурного аналізу і проектування SADT. Глава 14, Комерція, Різне, статті

Глава 14. Читання діаграм і моделей 14.1. Процедура читання 14.2. Вивчення деталей діаграми 14.3. Вивчення найближчого контексту діаграми 14.4. Уточнення місця діаграми в моделі 14.5. Критична оцінка змісту діаграми 14.6. Резюме

Введення в UML, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

Принципи моделювання Використання мови UML грунтується на наступних загальних принципах моделювання: абстрагування – В модель слід включати тільки ті елементи проектованої системи, які мають безпосереднє відношення до виконання їй своїх функцій або свого цільового призначення. Інші елементи опускаються, щоб не ускладнювати процес аналізу та дослідження моделі; многомодельность – Ніяка єдина модель не може з достатнім […]

Функціональне моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1.4: все про роботу з діаграмою Node Tree. Частина 1., CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс” При збільшенні кількості Activities і діаграм в складі розробляється ФМ помітно зростають труднощі орієнтації в моделі при її електронному поданні. За деревами стає не видно лісу.

AllFusion Process Modeler 4.1.4.: Функціональна модель лікування інсульту. Частина 2., CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., консультант відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс” На діаграмі А-0 (ТОР діаграма – «Верхня діаграма», початкова діаграма ФМ) на рис. 1 наводиться: Мета розробки ФМ, Точка зору, Межі ФМ, Вхід ФМ – скарги хворого, Два виходи (стрілки з правого боку боксу, направо), П’ять механізмів (лікування) – симптоми хвороби, медичний персонал, доглядальниця, хворий […]