Створення гіперпосилання в комірці

У попередньому розділі ми обговорили один із способів створення звязків між документами Excel та іншими документами Описаний раніше метод, який іноді називають вставкою зі звязуванням (Paste-linking), заснований на технології звязування і впровадження обєктів У такому варіанті на аркуші Excel ви побачите сам документ (іноді тільки його частина) або представляє його значок Зміни у вихідному документі […]

Введення, перегляд і розгортання даних за допомогою нових гнучких можливостей Office Асcess 2007

Методи збору даних (і типи даних) в Office Аccess 2007 були расши рени У цьому параграфі розповідається про деякі можливості, які можна використовувати для введення, додавання і роботи з даними в базі даних Тепер кожен раз при роботі з датами в таблиці або формі Office Аccess 2007 можна користуватися кнопкою Calendar (Календар) для ви бору […]

Застосування ефектів в Processing

В останньому прикладі цієї глави ви навчитеся застосовувати ефекти Ці ефекти можуть змінювати форму сигналів синтезатора або звуку аудіофайлів Як це робиться Початок цього скетчу не дуже відрізняється від інших скетчів цієї глави Завантажується аудіофайл і ставиться на програвання Єдиний новий прийом – додавання фільтрів нижніх і верхніх частот додавання цих ефектів до обєкта AudioPlayer

Тестування операції простого складання для програми Калькулятор в Visual C # (Sharp)

Для верифікації правильності складання чисел 1 і 2 додайте виділений жіим шрифтом код у вихідний код тестового консольного застосування, як показу в наступному фрагменті коду: namespace TestCalculator { class Program {

Відстежуємо зміни БД в CBuilder

Тепер, коли панель стану знаходиться на формі, треба відстежити індивідуальні зміни, зроблені користувачем в записах бази даних Для того щоб щось відстежити, нам треба дещо дізнатися про те, коли і які події відбуваються в «життя» записи Коли користувач натискає кнопку + обєкта TDBNavigator, Расположенно го на формі, новий запис додається до бази даних Зміна існуючої […]

Метод Add () для програми Калькулятор в Visual C # (Sharp)

Що саме ми будемо писати, так це код для виконання додавання двох чисел Почнемо зі створення нового проекту Visual С #, для чого виконайте таку последовельность кроків: 1 Запустіть Visual С # (якщо середу вже запущена, то виберіть послідовність команд меню File | Close Solution, щоб почати з нового рішення)

Система команд мікроконтролера 8051

(16)

NotInList: Додавання значення в довідкову таблицю

При розробці баз даних досить часто використовуються довідкові таблиці для підстановки набору значень. У разі якщо ця таблиця має одне поле для додавання нового значення через подію NotInList списку можна використовувати дану функцію.

Балансування дерев

Після виконання ряду операцій звпорядкованим деревом, Вставки і видаленнявузлів, воно може стати незбалансованим. Якщо подібне відбувається, алгоритми-ми обробки дерева стають менш ефективними. При сильному ступені раз-балансування дерево фактично являє собою всього лише складну форму

Зміна контекстного меню файлів і каталогів, Windows, Операційні системи, статті

У статті про реєстрації нових типів файлів було розглянуто питання про додавання стандартного дії до файлів, які не були визначені в Windows. Якщо цікаво, то рекомендую спочатку прочитати ту статтю, щоб легше було сприйняти викладене нижче. А в цій статті піде питання про додавання до контекстного меню ВСІХ файлів і папок якихось дій. Ви, напевно, […]