ВІДОМОСТІ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРПЛАТИ

Ці відомості нам надасть запит, який обчислює в заданому періоді для кожної господарської операції сумарні значення результатів відносяться до неї розрахунків Запит запустимо з обробки Проба Для перегляду результатів запиту вивантажимо його в таблицю значень

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ІЗ 1С В DBF-файл – ЧАСТИНА 4

Метод Опис прапор = ДбфНайтіПоКлючу ([Режим])

Розмір машинного слова та типи даних

Машинне слово (word) – це кількість даних, які процесор може обробити за одну операцію Тут можна застосувати аналогію документа, що складається зсимволів (character,8 біт) історінок(Багато слів) Слово-це деяка кількість бітів, як правило 16, 32 або 64 Коли говорять про n-бітової машині, то найчастіше мають на увазі розмір машинного словаНаприклад, коли говорять, що процесор Intel Pentium […]

Створити часовий ряд

Діалогове вікно використовується для створення нових змінних, які є функціями існуючих змінних, що утворюють часовий ряд Ці нові змінні корисні у багатьох процедурах аналізу часових рядів За замовчуванням імя нової змінної створюється таким чином: беруться шість символів імені початкової змінної, додається підкреслення (_), потім додається порядковий номер Наприклад, для змінної price нова змінна буде price_1 […]

Розмір сторінки пам’яті

При роботі зі сторінками памяті ніколи не можна привязуватися до конкретного розміру сторінки Програмісти, які розробляють для апаратної платформи х86, часто роблять помилку, вважаючи, що розмір сторінки завжди дорівнює 4 Кбайта Хоча це справедливо для платформи х86, для інших апаратних платформ розмір станиці може бути іншим Деякі апаратні платформи підтримують кілька розмірів сторінок У табл […]

Документ, що містить 3D-модель (збірку) – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksDocument3D служить для опису документа, що містить 3D-модель або збірку Отримати цей інтерфейс можна двома способами Перший спосіб: за допомогою методу Document3D () інтерфейсу KompasObject Даний метод не має вхідних параметрів і повертає інтерфейс ksDocument3D

Робимо синтезатор в Processing

Другий музичний інструмент, який ми зробимо – синтезатор Для створення інтесних звуків ми застосуємо синусоїдальні і пилковидні сигнали Клавіатура буде служити для вибору ноти, а миша буде вести звук зліва направо

Інформація про час в ядрі

Концепція часу для компютера є кілька невизначеною Насправді, для того щоб отримувати інформацію про час і управляти системним часом, ядро ​​повинно взаємодіяти з системним апаратним забезпеченням Апаратне забезпечення надає системний таймер, який використовується ядром для вимірювання часу Системний таймер працює від електронного еталону часу, такого як цифрові електронні годинники або тактовий генератор процесора Інтервал часу […]

Необхідні ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МАСИВІВ ПАМ’ЯТЬ

У стандарті Бейсика (в мінімальному підмножині) передбачається, що індекси починаються з 0, і ця угода прийнято для більшості систем У цьому випадку оператор DIM P (4) зарезервує 5 осередків: Р (0), Р (1), Р (2), Р (3), Р (4) а оператор DIM A (2, 3) 12 осередків:

Арифметичні ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ числові ТИПУ ДАНИХ

З кожним типом даних повязаний набір операцій З числовими даними вживаються відомі арифметичні операції *, /, +, і операція%, що повертає залишок від ділення операндів, наприклад: