PowerBuilder як засіб розробки розподілених додатків для EAServer, Інші СУБД, Бази даних, статті

  Технології розподілених обчислень У наш час практично у всіх сферах життя людського суспільства застосовуються ті чи інші системи обробки даних. Це можуть бути банківські системи, промислові програмні комплекси, засоби автоматизації торгівлі та багато інших додатків. Постійне розширення областей застосування обчислювальної техніки і все зростаюча складність вирішуваних завдань потребують удосконалення методів створення сучасних інформаційних систем.