Приклади виведення в клієнтську область вікна графіки і тексту

Нехай у додатку необхідно виводити в клієнтську область вікна текст, графічні примітиви і растрове зображення Для того щоб можна було виконувати цей висновок незалежно і в потрібній послідовності, будемо при натисканні клавіші «1» виводити рядки тексту, при натисканні клавіші «2» виводити графічні фігури, а при натисненні «3» растрове зображення Тоді вибір при виведенні будемо запамятовувати […]

Приклади додатків, що працюють з власними DLL

Розглянемо використання власних DLL на кількох прикладах Приклад 1 Розглянемо три функції, що включаються в DLL: обчислення ступеня числа, перетворення числа в рядок і виведення числа, що зберігається в регістрі ЕАХ Спочатку напишемо код, в якому реалізуються функції DLL Назо-вем файл MyDLLasm

Приклад 2.

Нехай дано три числа Напишемо функції для розрахунку середнього арифметичного, твори, суми квадратів чисел, а також для перевірки, чи є 2 і 3 числа дільниками першого Всі дії з числами оформимо у вигляді меню, яке опишемо в файлі ресурсів: 500 ICON MOVEABLE PUKE LOADONCALL DISCARDABLE