Налаштування екранних заставок в Windows 7 за допомогою реєстру, Windows, Операційні системи, статті

Введення Екранна заставка, або скрінсейвер – це спеціальна комп’ютерна програма, яка з’являється на екрані, якщо протягом зазначеного проміжку часу користувач не виконує дії з мишею або клавіатурою. Спочатку, екранні заставки з’явилися у зв’язку з тим, що першим моделям моніторів було властиво вигоряти. Проблема була в свій час вирішена наступним чином: щоб уникнути втрати властивостей люмінофора […]

Розширення файлів, що застосовуються в INFORMIХ, Informix, Бази даних, статті

file.err лістинг з помилками компіляції програми, форми або звіту. table.unl дані з таблиці в упакованому ascii форматі. database.dbs база даних (директорія, що містить файли з таблицями, з файлами індексів, і системними ка- талогамі. У директорії бази даних лежать: