Компоненти брандмауера

У загальному випадку алгоритм функціонування МЕ зводиться до виконан-ня двох груп функцій, одна з яких обмежує переміщення даних (фільтрація інформаційних потоків), а друга, навпаки, йому сприяє (Посередництво у межсетевом взаємодії) Слід зазначити, що ви-конання МЕ зазначених груп функцій може здійснюватися на різних рівнях моделі OSI Прийнято вважати, що чим вище рівень моделі OSI, на якому […]