ДИНАМІЧНІ БІБЛІОТЕКИ Загальні відомості

Бібліотеки динамічного компонування (dynamic link libraries-DLL) є виконуваними файлами особливого формату, які містять функції, дані або ресурси, доступні для інших додатків Особливий формат модулів DLL передбачає наявність в них розділів імпорту та експорту Розділ експорту вказує ті ідентифікатори обєктів (функцій, класів, змінних), доступ до яких дозволено для клієнтів

Параметри експорту в PowerPoint

Для формату PowerPoint доступні наступні параметри: Шари в мобільних таблицях За замовчуванням включення або виключення верств мобільних таблиць контролюється властивостями таблиці Цей параметр можна перевизначити і включити всі шари або виключити всі, за винятком видимого Додаткову інформацію см дана тема Властивості таблиці: друк в Дана 1 на стор 265

Параметри тексту

Для експорту в текстовому форматі доступні наступні параметри: Формат мобільних таблиць Мобільні таблиці можна експортувати у вигляді тексту, розділеного знаками табуляції або пробілами Для формату з роздільниками у вигляді прогалин може також контролювати:

Параметри HTML

Для експорту виводу в форматі HTML доступні наступні параметри: Шари в мобільних таблицях За замовчуванням включення або виключення верств мобільних таблиць контролюється властивостями таблиці Цей параметр можна перевизначити і включити всі шари або виключити всі, за винятком видимого Додаткову інформацію см дана тема Властивості таблиці: друк в Дана 1 на стор 265

Експорт в базу даних

Можна використовувати Майстер експорту в базу даних щоб: n Замінити значення в існуючих полях таблиці бази даних (стовпчики) або додати нові поля в таблицю

Параметри Excel

Для експорту виводу в форматі Excel доступні наступні параметри: Створіть лист або книгу або змініть наявний аркуш За замовчуванням створюється нова книга Якщо файл з вказаним імям вже існує, він буде перезаписаний Якщо вибрано для створення листа і лист з вказаним імям вже існує у вказаному файлі, він буде перезаписаний Якщо вибрано для зміни існуючого […]

Параметри Word / RTF

Для експорту виводу в форматі Word доступні наступні параметри: Шари в мобільних таблицях За замовчуванням включення або виключення верств мобільних таблиць контролюється властивостями таблиці Цей параметр можна перевизначити і включити всі шари або виключити всі, за винятком видимого Додаткову інформацію см дана тема Властивості таблиці: друк в Дана 1 на стор 265

Параметри графічних форматів

Для HTML-документів і текстових документів, а також для експортованих діаграм можна вибрати графічний формат, для кожного з яких доступні різні параметри настройки Щоб вибрати графічний формат і параметри експортованих діаграм: E Виберіть тип документа HTML, Текст або Нічого (тільки графіка)

OpenOffice.org 2.3.1 Rus (download), Вільне ПЗ, Програмні керівництва, статті

OpenOffice.org – безкоштовна альтернатива пакету офісних додатків Microsoft Office. Дозволяє працювати з текстовими документами, електронними таблицями, презентаціями, графіками, базами даних і т.д. За своїми можливостями OpenOffice.org цілком зіставимо з MS Office.

Посторінковий експорт в Excel з Crystal Reports for Eclipse 2.0 SP1, Oracle, Бази даних, статті

У пакеті оновлень Crystal Reports for Eclipse 2.0 SP1 вперше реалізована нова функція посторінкового експорту даних в Excel. У порівнянні з конструктором звітів програми Crystal Reports 2008, нова функція експорту виводить дані у майже ідентичному форматі. У даній статті описуються сценарії роботи, при яких вихідні дані не є ідентичними, щоб допомогти користувачам зрозуміти очікуване поведінка […]