Робота з ActiveX CBuilder

Сьогодні всі говорять про ActiveX Все в Internet будується на керуючих елементах ActiveX, шаблонних обєктах ActiveX для межобектного взаємодії, документах ActiveX для відображення даних, Active тут, Active там У цій главі ми досліджуємо використання керуючих елементів ActiveX та особливості роботи з ними До кінця цієї глави ви будете знати, як встановлювати керуючий елемент ActiveX в […]

Прив’язка до колекції Windows Runtime

При привязці простих властивостей зазвичай не виникає проблем Але от привязка колекцій вимагає додаткових зусиль Розширимо клас Employee, перевантаживши метод ToString: public override string ToString() { return StringFormat(&quot{0} {1}&quot, firstName, lastName)

Елементи, засновані на колекціях елементів Metro

Якщо попередні елементи управління можна було знайти як в Silverlight, так і в Windows Presentation Foundation, то серед елементів, що дозволяють працювати з колекціями, багато не зустрічалися раніше Розглянемо спочатку два старих елемента, які все ще входять в Windows Runtime для реалізації простих сценаріїв:

Налаштування параметрів програми Finder

Так як в ході роботи з операційною системою Mac OS X Lion ви будете постійно взаємодіяти з програмою Finder, варто зробити це взаємодія максимально зручним Програма Finder має багаті можливості з її налаштування, що дозволяє зробити роботу з нею комфортною для будь-якого користувача

Група Особисте

У групі Особисте (Personal) в основному містяться значки пультів, за допомогою яких користувач може налаштувати зовнішній вигляд операційної системи на свій смак У більш ранніх версіях операційних систем Mac OS X вікно Основні (General) називалося Зовнішній вигляд (Appearance) (рис 74) І хоча назва вікна помінялося, призначення залишилося незмінним – еле

СОРТИРОВКА ТАБЛИЦІ покажчиків

Сортувати можна або самі записи файлу, або покажчики деякої допоміжної таблиці Приклад першого випадку наведено на рис 91

Глосарій PDF

Автотипія (autotypeТехнологія відтворення тонових зображень за допомогою процедури растрирования– Перетворення безперервних тонових градацій в двухградаціонное ми кроштріховое Адитивні кольору (additive colors, additive primaries Кольори, породжені випромінюючими обєктами Вони виходять змішуванням червоного (red), зеленого (green) і синього (blue) потоків світла При змішуванні адитивні кольору освітлюються, змішання всіх трьох кольорів дає білий колір При парному змішанні адитивних […]

Всемогутнє безліч STL

Наступний клас, який ми збираємося досліджувати в нашому огляді STL – клас set (безліч) Цей клас являє собою реалізацію математичного поняття множини Безліч містить поодинокі елементи даного виду в ньому не може бути двох і більше елементів з однаковими значеннями Для використання цього класу вам потрібно підключити в проект заголовний файл :

Налаштування елементів фірмового стилю Office Publisher 2007

При виборі шаблону у вікні Getting Started (Приступаючи до роботи) область праворуч відображає попередній перегляд шаблону, а також облас $ ти Customize (Налаштування) і Options (Налаштування) (див рис 7 $ 4) Ці два елементи будуть використовуватися вами для забезпечення відповідності шаб $ лона фірмовому стилю

Створення власних елементів управління Windows Runtime

У цьому розділі мова піде про створення власних елементів на основі існуючих У бібліотеці Windows Runtime міститься безліч нових елементів з певним поданням Але, завдяки можливостям XAML і дизайну цих елементів, на їх основі можна отримати щось нестандартне