Відділення об’єктів даних від об’єктів дії в Visual C # (Sharp)

Іншим рішенням проблеми серіалізациі буде розробка декількох обєктів даних, призначених єдино для сериализации і звернення до даних Такий підхід корисний для двійковій сериализации, т к таким чином можна бее ефективно вирішити проблему управління версіями Далі наводиться приклад вихідного коду, що реалізує даний підхід:

Клас Object

Всі класи є явними або неявними розширеннями класу Object і, таким чином, успадковують його методи Останні діляться на дві категорії: загальні службові та методи, що підтримують потоки Робота з потоками розглядається в розділі 9 У цьому розділі описуються службові методи Object і їх призначення До категорії службових відносяться наступні методи:

Клас Object і його методи JAVA ДЛЯ ANDROID

&nbsp Клас Java Object – Java lang Object – це кореневої предок якого класу Будь-який обєкт Java відноситься до класу Object Якщо при визначенні класу не відбувається автоматичного вказівки суперкласу, то опісиваемиемий клас є прямим подклассом класу Object Клас Object визначає стандартну реалізацію для деяких ключових поводжень, властивих будь-якому обєкту Якщо вони не перевизначаються суперкласом, […]

Операції над множинами LINQ в Visual C # (Sharp)

Останній основний аспект, який потрібно знати при роботі з LINQ, – це хвилювання операцій над множинами з набором даних Але великим недоліком виконання операцій над множинами є необхідність використання методів на момент написання даної книги LINQ не надавав підтримки для таких операцій

Реалізація методу EqualsQ в Visual C # (Sharp)

Вихідний код для реалізації методу Equals () виглядає таким чином: public override bool Equals(object obj) { if (obj is HashcodeExample) { return objGetHashCode() == thisGetHashCode() } else { return false } }