Управління життєвим циклом підприємства з використанням інструментальної лінійки Telelogic. Частина 2. IBM Rational / Telelogic FocalPoint, Комерція, Різне, статті

Комплект програмних додатків IBM Rational / Telelogic для підтримки управління життєвим циклом підприємства (ELM, Enterprise Lifecycle Management) дозволить вам чітко сформулювати і позначити бізнес-цілі компанії, змоделювати, оптимізувати і привести бізнес-процеси компанії у відповідність з її стратегічними цілями, налаштувати процеси розробки (якщо такі є) а також ідентифікувати і пріоритезувати потреби своїх клієнтів, щоб вийти на ринок […]