Конфігурування робочого простору SQL Server

Під робочим простором розуміється ступінь уразливості системи безпеки конкретного фрагмента програмного забезпечення Чим більше способів атак на програму можливе через служби, порти, інтерфейс програмування, сценарії, повідомлення тощо, тим ширше робочий простір і тим більшому ризику піддається система безпеки Скорочуючи робочий простір програми, ми зменшуємо цей ризик

Користувальницькі функції

• Застосування користувача функцій • Правила створення користувацьких функцій • Ключові слова VBA в призначених для користувача функціях • Документування макросів і функцій користувача • Функції для з необовязковими аргументами

Призначення і типи контекстів

Основою механізму взаємодії додатків Windows з графічними пристроями (екран і принтер) є інтерфейс графічних пристроїв GDI (Graphics Device Interface) GDI це сукупність програмних коштів Windows, організуючих висновок на екран або принтер графічних обєктів текстових рядків, геометричних фігур, зображень і тп Windows-додаток не має безпосереднього доступу до апаратури Замість цього воно викликає функції GDI, які працюють […]

Повідомлення Oops

Повідомлення oops — звичайний для ядра спосіб повідомити користувачеві, що сталося щось недобре Так як ядро ​​керує всією системою, то воно не може саме себе виправити, або завершити, як це можливо для програм простору користувача, коли вони роблять щось не так Замість цього, ядро ​​виводить повідомлення oops Таке повідомлення включає висновок інформації про помилку на […]

Використання функцій

Загальний список наявних в Excel функцій дуже великий Деякі з них досить очевидні і використовуються багатьма користувачами, в той час як інші (наприклад інженерні, фінансові та статистичні функції) можуть вико тися більш обмеженим колом користувачів Для використання подібних функцій може знадобитися спеціальна підготовка і знання в відповідаю щей області Однак деякі операції настільки часто повторюються […]

Модульне програмування

Попередні глави містили введення в програмування і опис більшості властивостей мови програмування Бейсік, знання яких достатньо для розробки та написання простих програм У гол 3 були представлені структограмми, які є чудовим способом наочного подання ефекту комбінування невеликих груп операторів Бейсика У поєднанні з методом покрокової деталізації, представленим в розд 36, структограмми можуть служити також корисним […]

Вікно Універсальний доступ

ВікноУніверсальний доступ(Universal Access) надає доступ до налаштувань функцій, що дозволяють полегшити взаємодію з компютером людям з обмеженими можливостями Наприклад, існують спеціальні функції, призначені допомагати людям з поганим зором і слухом Якщо ви не можете одночасно використовувати обидві руки для роботи з клавіатурою, у вас можуть бути проблеми з одночасним натисканням кількох клавіш – ця проблема […]

Що використовувати: CLR або T-SQL

Безсумнівно, рідко можна зустріти реалізацію, яка абсолютно не використовує CLR Однак деякі реалізації використовують в базі даних виключно компоненти CLR Жоден з цих підходів не можна назвати прийнятним, якщо на перше місце виходять такі фундаментальні поняття, як масштабованість і продуктивність

Функції

Excel володіє великим набором вбудованих функцій, які допомагають виконувати складні обчислення Всі функції розділені на групи за їх призначенням: фінансові, логічні, текстові та ін Список функцій, згрупованих за категоріями, наведено в дод А Всі функції в російській версії Excel мають російські імена, утворені від назв відповідних дій При частому використанні одних і тих же імен […]

Створення користувальницьких функцій

Користувальницькі функції були представлені у версії SQL Server 2000, але спочатку були якось мляво сприйняті спільнотою користувачів SQL Server Потім співтовариство відкрило для себе, що за допомогою функцій користувача можна впровадити в запити обробку складної логіки і таким чином вирішувати завдання, для яких колись було потрібно використання курсора У результаті користувача функції стали улюбленим інструментом […]