Компоненти брандмауера

У загальному випадку алгоритм функціонування МЕ зводиться до виконан-ня двох груп функцій, одна з яких обмежує переміщення даних (фільтрація інформаційних потоків), а друга, навпаки, йому сприяє (Посередництво у межсетевом взаємодії) Слід зазначити, що ви-конання МЕ зазначених груп функцій може здійснюватися на різних рівнях моделі OSI Прийнято вважати, що чим вище рівень моделі OSI, на якому […]

Дефекти ядра

Дефекти в ядрі можуть бути такими ж різноманітними, як і дефекти в призначених для користувача програмах Вони виникають з різних причин і виявляються в різноманітних формах Дефекти займають діапазон від явно неправильного коду (наприклад, запис правильного значення в неправильний місце) до помилок синхронізації (наприклад, якщо не правильно блокується спільно використовувана змінна) Ці дефекти проявляються в […]

Імітаційне моделювання, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

Метод машинної імітації дозволяє вирішувати широке коло завдань, що виникають при проектуванні АСУ, дає можливість одночасного розгляду та оцінки декількох альтернативних варіантів проектних рішень, що в цілому підвищує вірогідність і якість остаточно обраного варіанта. В даний час є певний заділ, що створює основу для практичної реалізації методу, наприклад імітаційні пакети, що використовують такі типи моделей: […]

CA ERwin Process Modeler: функціональне моделювання. Частина 2, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс” Робота матеріальної системи ОТМІС. Головною метою функціонування матеріальної системи (МС) є перетворення її матеріальних бізнес-входів – в матеріальні бізнес-виходи, тобто виробництво продукції та послуг. При цьому МС, паралельно, генерує інформацію про її роботу і її стані. Частина цього інформаційного потоку – неформалізована інформація – передається […]

Вступ, Протоколи, Інтернет-технології, статті

Дана стаття присвячена протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol) – одному з протоколів моделі OSI, який практично не було порушено у документації просторів RU-нету. Автор спробував заповнити цей вакуум, надавши читачеві грунт для роздумів і самовдосконалення, стосовно цього, можливо нового для Вас, питання. Цей документ не претендує на звання "Документації для розробника", а просто відображає […]

Подолання фінансової кризи: Функціональне моделювання з CA ERwin ProcessModeler. Частина 1, Різне, Різне, статті

  © Дубейковскій В.І., 2008 рік. Аналітик відділу впровадження та консалтингу rомпаніі “Інтерфейс” Нинішня фінансова криза відображається у всіх основних сферах життя суспільства. У тому числі: У політиці, У фінансах, У бізнесі, В побуті.

Імітаційне моделювання

Метод машинної імітації дозволяє вирішувати широке коло завдань, що виникають при проектуванні АСУ, дає можливість одночасного розгляду та оцінки декількох альтернативних варіантів проектних рішень, що в цілому підвищує вірогідність і якість остаточно обраного варіанта. В даний час є певний доробок, створює основу для практичної реалізації методу, наприклад імітаційні пакети, що використовують такі типи моделей: моделі […]

Вступ

Дана стаття присвячена протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol) – одному з протоколів моделі OSI, який практично не було порушено у документації просторів RU-нету. Автор спробував заповнити цей вакуум, надавши читачеві грунт для роздумів і самовдосконалення, щодо цього, можливо нового для Вас, питання. Цей документ не претендує на звання "Документації для розробника", а просто відображає […]