ГЕНЕРАТОРИ-ТИПІВ і реляційна модель

Тепер звернемося до вивчення типів, які не визначені за допомогою оператора TYPE, а отримані шляхом виклику деякого генератора типу (Type generator) Загалом, генератор типу – це просто особливий вид оператора його специфіка полягає в тому, що він повертає тип, скажімо, замість простого скалярного значення Наприклад, у звичайному мові програмування можна застосувати таку конструкцію

Генератори випадкових чисел

У діалоговому вікні Ви можете вибрати генератор випадкових чисел і задати стартове число, щоб мати можливість відтворити послідовність випадкових чисел Активний генератор Є два генератора випадкових чисел: n Сумісний з версією 12 Генератор випадкових чисел, який використовується у версії 12 і більш ранніх Якщо вам потрібно відтворити результати генерації з попередніх версій з заданим початковим […]