Використання геометричних об’єктів Windows Runtime

У WinRT існує ціла група геометричних обєктів Вони описують всілякі геометричні фігури, але, на відміну від розглянутих примітивів, можуть бути використані тільки для створення обєкта Path або для установки властивості Clip всіх обєктах UIElement