Робота з меню

У більшості Windows-додатків використовується меню Меню, що розташоване під заголовком вікна, називається віконним або головним меню Плаваюче меню може зявитися в будь-якому місці після клацання правої кнопки миші Будь-яке меню складається з пунктів, що позначаються словом або графічним зображенням Пункт меню може бути відзначений галочкою, що означає вибір деякого режиму роботи програми Якщо після вибору […]

Адресація SCSI

Для кожного LUN існують декілька ідентифікаторів Побачити їх можна, наприклад, пройшовши Configuration ⇒ Storage ⇒ кнопка Devices Ви побачите кілька стовпців з ідентифікаторами LUN: Q Name – це імя, сгенерированное для LUN самим ESX (i) Для зручності його можна поміняти на довільне

Шляхом перерахування

Назвемо їх в табл 41, привівши після неї ряд прикладів, що ілюструють не випробуваний в попередньому розділі методи Як обєкт, до якого застосовується метод, використовуємо тільки що створене перерахування Знижки Методи перерахувань Таблиця 41

Ідентифікатори команд і підтипи таблиць

Ідентифікатори команд Ідентифікатори команд існують для всіх статистичних процедур і процедур створення діаграм, а також інших команд, генеруючих блоки виведення зі своїми власними ідентифікованими заголовками в панелі навігатора Viewer Ці Система управління виводу (Output Management System)

Метод query в Android додатку

Після зіставлення вхідного URI з контентом метод query нашого постачальника вмісту виконує відповідну вибірку з бази даних, доступної для читання Це завдання делегується SQLi teDatabase query, після чого результати повертаються у вигляді обєкта Cursor (курсора бази даних) Курсор містить всі рядки бази даних, які підходять під опис аргументом (URI) Після того як ми зробимо запит, […]

ФОРМА СПИСКУ ЖУРНАЛУ ЗАРПЛАТИ

У формі списку ЖЗ відобразимо необхідну для візуального контролю розрахунків інформацію: ПІБ співробітника, ВР, а точніше, його уявлення, число відпрацьованих годин (графа Годинник), результат і дати початку і закінчення розрахунку (рис 720)

Введення значення ПЕРЕКАЗУ

Завдання перерахувань виконується в конфігурації Для отримання значення п еречісленія в програмі використовуються його методи, а також вбудована функція ВвестіПеречісленіе Функція відкриває діалог зі списком значень перерахування (рис 43)

Проста база даних для відео в Android додатку

Для збереження даних, які ви вводите в цей додаток, клас SimpleFinchVideoContentProvider створює власну базу даних за допомогою наступного пропозиції на мові SQL: CREATE TABLE video (Jd INTEGER PRIMARY KEY, title TEXT, decription TEXT, uri TEXT):

Штрихування. Спосіб другий – КОМПАС в DELPHI

У даному способі побудови штрихування заштриховуєш область задається інакше Тут ця область повинна реально існувати на кресленні, і вона повинна бути замкнута Для отримання числового ідентифікатора області використовується метод ksMakeEncloseContours інтерфейсу ksDocument2D Ось прототип цього методу:

ЩЕ РАЗ ПРО ОБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТНИХ КЛАСАХ

У цій главі певні поняття, представлені в попередньому розділі, описані більш докладно Розглянемо більш складний приклад з двома обєктними класами: DEPT (Відділ) і ОМР (Співробітник) Припустимо, що в системі вже були описані визначені користувачем класи MONEY (Гроші) і JOB (Робота), а клас CHAR (Символьна змінна) є вбудованим Тоді операції, необхідні для створення класів DEPT і […]