ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ІЗ 1С В DBF-файл – ЧАСТИНА 4

Метод Опис прапор = ДбфНайтіПоКлючу ([Режим])

Об’єкт inode

Обєкт inode містить всю інформацію, яка необхідна ядру для маніпуляцій з файлами та каталогами У файлових системах в стилі Unix вся інформація просто зчитується з дискових індексів і поміщається в обєкт inode підсистеми VFS Якщо файлові системи не мають індексів, то цю інформацію необхідно отримати з інших дискових структур4

Щільна і неплотная індексація

Як вже було кілька разів зазначено, основне призначення будь-якого індексу полягає в підвищенні швидкодії вибірки, а саме, індекс призначений для зменшення кількості дискових операцій введення-виведення, необхідних для вибірки деякої зазначеної запису По суті, це завдання виконується за допомогою покажчиків, а аж до цього моменту передбачалося, що всі такі покажчики являють собою покажчики на запису (тобто […]

СОРТУВАННЯ З ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСУ

Потребується для будь сортування обмін значеннями на деяких ЕОМ може займати багато часу, якщо треба обмінюватися рядками або якщо кілька масивів розглядаються як один логічний елемент Однак замість переупорядковування самих значень в процесі сортування можна утворити індекс (предметний покажчик), в якому зазначаються правильні місця значень в масиві Під час сортування значення залишаються на вихідних місцях, […]

Індексація із застосуванням комбінацій полів

Існує також можливість сформувати індекс на основі значень двох або кількох полів, що становлять єдину комбінацію Наприклад, на рис Г 11 показаний індекс на файлі постачальників, в якому використовується комбінація полів CITY і STATUS в зазначеному порядку Із застосуванням такого індексу в СУБД можна отримати відповідь на запит: Визначити постачальників з Парижа зі статусом 30 […]

Глобальний підхід до налаштування індексів

SQL являє собою описовий, декларативний мову Це означає, що запити SQL як би задають питання, a SQL Server самостійно вирішує, як на них відповісти Виходячи з цього, левова частка оптимізації виконується на рівні SQL Server, а не самих запитів

РЕАЛІЗАЦІЯ Реляційних ОПЕРАТОРІВ

У цьому розділі представлено короткий опис деяких очевидних методів реалізації окремих реляційних операторів, зокрема оператора зєднання Включення даного матеріалу в книгу було викликане прагненням розвіяти ту таємничість, яка притаманна опису процесу оптимізації Обговорюються далі методи відповідають механізмам, які в розділі 183 були названі низькорівневими процедурами реалізації

Необхідні ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МАСИВІВ ПАМ’ЯТЬ

У стандарті Бейсика (в мінімальному підмножині) передбачається, що індекси починаються з 0, і ця угода прийнято для більшості систем У цьому випадку оператор DIM P (4) зарезервує 5 осередків: Р (0), Р (1), Р (2), Р (3), Р (4) а оператор DIM A (2, 3) 12 осередків:

Налаштування індексів

Озброївшись знаннями про індекси і планах виконання запиту, можна виявити деякі проблеми продуктивності і вирішити їх, використовуючи індекси Відсутність індексів Найбільш очевидною можливістю підвищення продуктивності за допомогою індексів є створення індексу там, де він відсутній Проте вся хитрість полягає у виявленні потрібного індексу

Команди утиліти DBCC

Для обслуговування SQL Server компанія Microsoft пропонує утиліту DBCC, яка налічує тридцять чотири команди У першу чергу варто ознайомитися з командою help, яка виводить на екран синтаксис всіх доступних в утиліті DBCC команд DBCC Help (CheckDB)