Категоризація змінних

Малюнок 7-16 Візуальна категоризація, головне діалогове вікно

Інтерфейси для введення ентропії

Ядро експортує наступне сімейство інтерфейсів, які можуть використовуватися драйверами і системами для введення даних в пул ентропії void add_interrupt_randomness(int irq) void add_keyboard_randomness (unsigned  char scancode) void add_mouse_randomness(  u32 mouse_data)

Автоматичне формування категорій інтервалів

Діалогове вікно Межі інтервалів дозволяє автоматично сформувати категорії інтервалів на основі обраного критерію Як користуватися діалоговим вікном Межі інтервалів: E Виберіть змінну в списку Відскановані змінні E Клацніть по кнопці Межі інтервалів