Категоризація змінних

Малюнок 7-16 Візуальна категоризація, головне діалогове вікно

Автоматичне формування категорій інтервалів

Діалогове вікно Межі інтервалів дозволяє автоматично сформувати категорії інтервалів на основі обраного критерію Як користуватися діалоговим вікном Межі інтервалів: E Виберіть змінну в списку Відскановані змінні E Клацніть по кнопці Межі інтервалів

Копіювання категорій інтервалів

При створенні категорій інтервалів для однієї або більше змінних можна скопіювати специфікації інтервалів з іншої змінної в поточну вибрану змінну або з обраної змінної в кілька інших змінних Малюнок 7-18