Що використовувати: CLR або T-SQL

Безсумнівно, рідко можна зустріти реалізацію, яка абсолютно не використовує CLR Однак деякі реалізації використовують в базі даних виключно компоненти CLR Жоден з цих підходів не можна назвати прийнятним, якщо на перше місце виходять такі фундаментальні поняття, як масштабованість і продуктивність

Експорт в базу даних

Можна використовувати Майстер експорту в базу даних щоб: n Замінити значення в існуючих полях таблиці бази даних (стовпчики) або додати нові поля в таблицю

Бази даних і керування ними

Система баз даних – Це, по суті, не що інше, як компютеризована система зберігання однотипних записівСаму жбазу данихможна розглядати як подоба електронної картотеки, тобто сховище або контейнер для деякого набору файлів даних, занесених в компютер Користувачам цієї системи надається можливість виконувати (або передавати системі запити на виконання) безліч різних операцій над такими файлами, наприклад: