BoxLayout – розташування по горизонталі або вертикалі

Наступні два рядки коду задають box layout з вертикальним вирівнюванням на JPanel JPanel p1= new JPanel() setLayout(new BoxLayout(p1, BoxLayoutY_AXIS)) Щоб зробити цей код коротше, я не створював змінну для зберігання посилання на обєкт BoxLayout, замість цього я створив екземпляр цього класу і відразу ж передав його, як аргумент в метод setLayout()