Програмування аналогових перетворювачів Bascom-8051

До аналоговим перетворювачів, програмування яких будуть розглянуто нижче, відносяться аналого-цифрові (АЦП), цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) До АЦП також можна віднести всі схеми перетворення аналогового сигналу в частоту або тривалість з пристроєм вимірювання частоти або періоду До пристроїв ЦАП також відносяться всілякі регулятори рівня, цифрові синтезатори частоти, генератори широтно-імпульсної модуляції і навіть просто керовані генератори частоти Принципова […]

Огляд компонента калібрування кольорів екрану Windows 7, Windows, Операційні системи, статті

Введення Колірна модель – це термін, що позначає абстрактну модель опису представлення квітів у вигляді кортежів чисел, звичайно з трьох або чотирьох значень, званих колірними компонентами або колірними координатами. Разом з методом інтерпретації цих даних (наприклад, визначення умов відтворення і / або перегляду – то є завдання способу реалізації), безліч квітів колірної моделі визначає колірний […]