СПИСОК ЗНАЧЕНЬ

321 СТРУКТУРА СПИСКУ ЗНАЧЕНЬ Обєкти типу СпісокЗначеній зберігають таблиці з трьома стовпцями (колонками), що мають наступний зміст: • значення дані заносяться в цей стовпець, можуть бути будь-якого, в тому числі і агрегатного типу

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ

341 АТРИБУТИ ТАБЛИЦІ ЗНАЧЕНЬ Таблиця значень, на відміну від списку значень, може мати довільне число стовпців (колонок) Обєкт типу ТабліцаЗначеній створюється функцією СоздатьОбект і має атрибутиномер Рядкиі ідентифікатори стовпців Перший містить номер обраної рядка ідентифікатор стовпця значення комірки таблиці в обраній рядку Наприклад, якщо ідентифікатор першого стовпця таблицітЗнач має імя Код, то для зміни значення […]

СПИСОК ЗНАЧЕНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДІАЛОГУ

Уявлення елементів списку значень можуть відображатися у двох елементах діалогу: Список і Поле зі списком, що вставляються в діалог в результаті вибору на п Анелі Елементи діалогу іконок Повернемося знову до обробки Проба, завантажимо її в конфігураторі, відкриємо заклад