Побудова перпендикуляра до відрізка – КОМПАС в DELPHI

Розглянемо таку задачу: припустимо у нас є якийсь відрізок Як побудувати перпендикуляр до цього відрізка, що проходить через задану точку Якщо ми маємо справу з горизонтальним або вертикальним відрізком, то це не проблема: будуємо вертикальний або горизонтальний відрізок Але як бути, якщо початковий відрізок орієнтований довільним чином Тоді є два вибори:

Операція «перетин ескізом» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «перетин ескізом» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutBySketchDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Розглянемо властивості інтерфейсу ksCutBySketchDefinition direction – Напрям відсікання Якщо значення даної властивості TRUE, то має місце прямий напрямок Якщо ж значення даного

Позначення центру – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksCentreParam служить для завдання параметрів позначення центру Отримати його можна за допомогою методу GetParamStruct інтерфейсу KompasObject, для цього в якості єдиного параметра йому потрібно передати константу ko_CentreParam Розглянемо сво йства інтерфейсу ksCentreParam

Штрихування. Спосіб перший – КОМПАС в DELPHI

Побудова штрихування здійснюється в три етапи: 1)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Здійснюється ініціювання процесу побудови штрихування Для цього викликається метод ksHatch інтерфейсу ksDocument2D На цьому етапі визначаються основні параметри штрихування (стиль, крок, кут нахилу штрихових ліній)

Підключення до компаса з DELPHI

Для того щоб працювати з компасом нам потрібно спочатку якось до нього підключитися Сама система КОМПАС надає інтерфейс KompasObject Це ключовий інтерфейс системи, з якого можуть бути отримані всі інші Отримати цей інтерфейс можна за допомогою функції CreateOleObject, описаної в модулі ComObj Ось прототип цієї функції:

Розділ і об’єкти специфікації – КОМПАС в DELPHI

Робота зі специфікацією здійснюється за допомогою інтерфейсу ksSpecification Отримати його можна за допомогою методу GetSpecification () інтерфейсу ksSpcDocument Інтерфейс ksSpecification не має властивостей Розглядати всі його методи ми не будемо У цій та наступній главі ми розглянемо лише основні його методи, використовувані при роботі зі специфікаціями

Види Системи координат КОМПАС в DELPHI

У середовищі КОМПАС існує два різновиди систем координат (далі скорочено СК): СК листа і СК виду У чому між ними різниця Перш ніж відповісти на це питання зробимо невеличке зауваження з приводу напрямки координатних осей Більшість програмістів, що займаються програмуванням компютерної графіки, напевно, вже звикли до того, що точка початку координат знаходиться в лівому верхньому […]

Створення креслення в КОМПАС з DELPHI

Інтерфейс ksDocumentParam описує параметри графічного документа Отримати його можна за допомогою методу GetParamStruct інтерфейсу KompasObject для цього йому (методу) як аргумент потрібно передати значення ko_DocumentParam Нижче наводиться приклад програми демонструє отримання цього інтерфейсу:

Приклад 5. Вертикальний розмір з обривом – КОМПАС в DELPHI

При простановке великих розмірів часто вдаються до таких хитрощів: замість того, щоб ставити весь розмір позначають тільки одну з його крайніх частин, а другий опускають Такий розмір називають розміром з обривом, на малюнку нижче представлений приклад такого розміру:

Дзеркальне відображення деталі щодо площини – КОМПАС в DELPHI

Згідно документації КОМПАС параметри дзеркального відображення відносно площини описуються інтерфейсом ksMirrorAllDefinition Однак в модулі ksTLBpas його немає Замість нього в цьому модулі описаний інтерфейс ksMirrorCopyAllDefinition з тим же прототипом У більш нових версіях КОМПАС (11 і 13) дана помилка виправлена