Зчитування вдосконаленого конфігураційного файлу в Visual C # (Sharp)

Як було показано, елемент оголошує спеціальний вузол XML, який створює екземпляр певного типу в даному прикладі створюється еемпляр Loadersection Значення витягуються з спеціальної конфігурації слующім чином: • конфігураційна інфраструктура зчитує різні атрибути, такі як