Зчитування вдосконаленого конфігураційного файлу в Visual C # (Sharp)

Як було показано, елемент оголошує спеціальний вузол XML, який створює екземпляр певного типу в даному прикладі створюється еемпляр Loadersection Значення витягуються з спеціальної конфігурації слующім чином: • конфігураційна інфраструктура зчитує різні атрибути, такі як

Удосконалення конфігураційного файлу в Visual C # (Sharp)

Визначення у створеному нами конфігураційному файлі декілька незграбно, т к всі наявні типи зберігаються в єдиній парі ключ = значення. Було б краще мати можливість визначати в конфігураційному файлі оельние елементи, як показано в наступному коді: &ltloader easyname=&quotImpll&quot typename=&quotImplementationsiImplementation&quot assemblyname=&quotImplementationsidll&quot /&gt