ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА ПЕРІОДИЧНИЙ

Обєкти типу Періодичний (далі ОП) надають додаткові можливості з управління періодичними реквізитами довідників і періодичними константами ОП подібно, наприклад, списками або таблицями значень, що не входять до складу метаданих, а створюються на час виконання програми функцій СоздатьОбект, Наприклад:

ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ зі списками КОНСТАНТ

При необхідності список констант можна роздрукувати Для цього, однак, його попередньо потрібно представити або у вигляді табличного звіту, або у вигляді текстового документа, розташувавши інформацію у звіті (документі) в зручному для прочитання вигляді

Іменовані константи

Константами називаються фіксовані значення – наприклад, 12, 179 або String like this. З їх допомогою можна працювати з величинами, які не обчислюються заново, а залишаються постійними в усьому життєвому циклі програми Програмісти вважають за краще мати справу з іменованими константами з двох причин Перша з них полягає в тому, що імя константи являє собою деяку […]

КОНСТАНТИ ДОСТУП ДО константою

Обумовлені в конфігурації 1С константи зберігають незмінні при розрахунках і формуванні документів дані, наприклад розмір мінімальної заробітної плати (у процесі експлуатації системи значення подібних констант, зрозуміло, можуть редагуватися) Значення констант розташовуються у файлі 1SCONSTDBF Для зовнішнього представлення даних з кожним записом файлу звязуються атрибути та ідентифікатор (імя) деякої константи, значення яких записані у файлі 1CV7MD, […]

Неперіодичних І ПЕРІОДИЧНІ КОНСТАНТИ

Константи поділяються на неперіодичні і періодичні До останніх відносяться константи, старі значення яких потрібно зберігати при введенні змін Прикладом може послужити константа ЕдиновременнаяВыплатаНаРебенка, що містить значення одноразової допомоги при народженні дитини Це посібник може змінюватися, можливо навіть збільшуватися, протягом, скажімо, року кілька разів Однак на цю константу можуть бути посилання в документах або в звітах, […]

Перехід по мітці

Виконується оператором Перейти мітка де мітка це імя, що починається з тильди (знака ~), наприклад ~ М1 Цей оператор неприйнятний для прихильників структурного програмування Проте є ситуації, коду він корисний, наприклад для дострокового виходу з вкладеного циклу

Системні угоди Bascom-8051

Елементи Призначення і застосування елементів мови Bascom

ПРИКЛАД ЗАПИСИ АЛГОРИТМА

Звернемося для ілюстрації правил запису алгоритму до раніше розглянутої задачі виведення списку неперіодичних констант, для яких в метаданих заданий синонім (розд 173) У цій завданню відомості одного виду (ідентифікатор, синонім і значення) виводяться для різних констант Повторне виконання одних і тих же дій ре Алізе у вигляді циклу Тут найбільш доречний цикл з параметром, в […]

Класи-оболонки: загальний огляд

Для більшості примітивних типів в мові Java існують класи, що представляють значення даного типу Ці класи-оболонкиволодіють двома основними функціями Перша – в них знаходяться методи й змінні, що відносяться до типу (наприклад, методи строкових перетворень і константи для меж діапазону) Наступний приклад показує, як можна перевірити, чи припустимо для даної величини виконання швидких обчислень типу […]

МЕТОДИ КОНСТАНТ

Тут і далі ми не будемо, дублюючи документацію і матеріал, наявний в довідці, приводити докладні відомості про методи, що застосовуються з обєктами 1С, оскільки наша мета прилучення до методів програмування мовою 1С досягається в результаті вирішення різноманітних практичних завдань і аналізу використовуваних при складанні програм прийомів Водночас корисно дати читачеві якомога повнішу інформацію про можливості […]