Пошук дубльованих спостережень

Причини появи дублюються спостережень можуть бути різними: n Помилки введення даних, коли одне і те ж спостереження випадково було введено більше одного разу n Один і той же первинний ідентифікаційний номер у декількох спостережень, але різні вторинні ідентифікаційні номери, як наприклад у спостережень, що відносяться до членів однієї сімї

Трансформація Windows Runtime

У Windows Runtime всі візуальні елементи, успадковані відUIElement, Підтримують трансформації Під трансформацією ми будемо розуміти перетворення щодо прямокутної (Декартовой) системи координат Розглянемо види трансформацій ·&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp RotateTransform – Повертає заданий елемент на вказаний кут і навколо зазначеної точки