Операція «видавлювання по перетинах» – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksEntityColection служить для опису масиву обєктів Кожен елемент в цьому масиві представляє собою інтерфейс ksEntity, описує той чи інший обєкт Інтерфейс ksEntityCollection не має властивостей Розглянемо основні його методи Add  – Додає обєкт в кінець масиву Інтерфейс додається

Ухил – КОМПАС в DELPHI

Параметри ухилу задаються за допомогою інтерфейсу ksInclineDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує ухил Розглянемо властивості інтерфейсу ksInclineDefinition angle – Кут ухилу Являє собою кут між нахиляючоїся гранню і нормаллю до площини основи ухилу

Операція видавлювання – КОМПАС в DELPHI

У тому випадку, якщо інтерфейс ksEntity описує обєкт «базова операція видавлювання» (o3d_baseExtrusion), то його метод GetDefinition () повертає інтерфейс ksBaseExtrusionDefinition У даного інтерфейсу всього одна властивість directionType – Задає напрямок видавлювання У таблиці нижче представлені допустимі значення даної властивості

Зміщена площину – КОМПАС в DELPHI

Зміщена площину являє собою площину, розташовану паралельно заданій площині (вона називається базовою) і віддалену від неї на фіксовану відстань (зміщення) Параметри зміщеною площині описуються інтерфейсом ksPlaneOffsetDefinition Цей інтерфейс повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Розглянемо властивості інтерфейсу

Операція «видавлювання обертанням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «видавлювання обертанням» описуються інтерфейсом ksBaseRotatedDefinition Цей інтерфейс повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує цю операцію Основною властивістю інтерфейсу ksBaseRotatedDefinition є властивість directionType

Вісь на перетині двох площин – КОМПАС в DELPHI

Параметри осі, утвореної в результаті перетину двох площин описуються інтерфейсом ksAxis2PlanesDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Властивостей у інтерфейсу ksAxis2PlanesDefinition немає Розглянемо його основні методи

Кінематична операція витискування – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції видавлювання задаються за допомогою інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує цю операцію У інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition всього одна властивість

Нахилена площину – КОМПАС в DELPHI

Нахилена площину являє собою площину, розташовану під заданим кутом по відношенню до базової площини Параметри нахиленій площині задаються інтерфейсом ksPlaneAngleDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity У інтерфейсу ksPlaneAngleDefinition всього одна властивість

Операція «перетин площиною» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «перетин площиною» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutByPlaneDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує цю операцію Розглянемо властивості інтерфейсу ksCutByPlaneDefinition direction – Задає напрямок відсікання Якщо значення цієї властивості