Як задати письму високий пріоритет?

Надісланого листа можна такжеотметіть значкомнужного пріоритетів та 1 Створіть лист, як описано в вищенаведеної інструкції 2 У вікні «Редагування листи» розкрийте меню «Властивості»

Як задати відображення панелей інструментів?

1 У вікні «Редагування листи» розкрийте меню «Вид» 2 У списку команд наведіть курсор на пункт «Панелі інструментів» Рис 2255 Меню «Вид» Пункт «Панелі інструментів» 3 У меню «Панелі інструментів» активуйте потрібний пункт (рис 2255):

Посилання на e-mail

Скористаємося засобами HTML для відправки повідомлення по електронній пошті. Підійдемо творчо до цієї справи … Для відправлення повідомлення в HTML призначений атрибут mailto (Використовується всередині тега <A>). У самому простому випадку їм користуються так: