Формат блоку REPORТ. (Генерація звітів), Informix, Бази даних, статті

REPORT report-name (argument-list) DEFINE variable-list { type | LIKE table-column | RECORD { LIKE table.* | variable-list type [,…] END RECORD } }[,…] [OUTPUT за замовчунням: [REPORT TO { “filename | PIPE “program” | PRINTER } ] SCREEN [ LEFT MARGIN integer ] 5 [ RIGHT MARGIN integer ] 132 [ TOP MARGIN integer ] […]

Приклад програми, яка видає звіт, Informix, Бази даних, статті

DATABASE zawod MAIN DEFINE zapisx record like kadry.* DEFINE simw char (200), zapr char (300),fn char (18) OPEN form maxprim from “maxprim” DISPLAY form maxprim # вивести екранну форму CONSTRUCT BY NAME simw ON kadry .* # Введення критеріїв вибору # З екрану LET zapr=”select * from kadry where “, simw clipped,” order by tabnom […]

Формат блоку REPORТ. (Генерація звітів)

REPORT report-name (argument-list) DEFINE variable-list { type | LIKE table-column | RECORD { LIKE table.* | variable-list type [,…] END RECORD } }[,…] [OUTPUT за замовчуванням: [REPORT TO { “filename | PIPE “program” | PRINTER } ] SCREEN [ LEFT MARGIN integer ] 5 [ RIGHT MARGIN integer ] 132 [ TOP MARGIN integer ] […]

Приклад програми

DATABASE zawod MAIN DEFINE zapisx record like kadry.* DEFINE simw char (200), zapr char (300),fn char (18) OPEN form maxprim from “maxprim” DISPLAY form maxprim # вивести екранну форму CONSTRUCT BY NAME simw ON kadry .* # Введення критеріїв вибору # З екрану LET zapr=”select * from kadry where “, simw clipped,” order by tabnom […]

Оформляємо абзац

Приступимо до форматування абзацу. Визначимо параметри полів, відступів і кордонів. Для установки ширини полів використовується властивість margin. Правило margin:50px встановить для кожного поля ширину 50 пікселів. Більшість випадків вимагає щоб кожне поле мало свою ширину. Для завдання ширини верхнього поля використовуйте margin-top, Для правого – margin-right, Для нижнього – margin-bottom, Для лівого – margin-left.