Масиви

Припустимо, програма повинна зберегти імена чотирьох ігрoков Замість того, аби оголошувати чотири змінні типу String, можна оголосити масив, Який містить чотири елемента типу String позначаються за допомогою квадратних дужок, поміщених після типу даних або після імені змінної:

ПОШУК

Пошуком заданого значення в масиві доводиться займатися дуже часто При цьому задається аргумент пошуку і потрібно визначити положення в масиві такого елемента, у якого значення ключа збігається з аргументом Якщо порядок розташування даних у масиві невідомий, то немає більш ефективного методу, чим описаний раніше простий послідовний пошук, при якому ключ кожного елемента даних порівнюється з […]

ІНШІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОГРАМУВАННЯ

Подібно більшості мов програмування, Бейсік володіє рядом важливих можливостей, які найкраще обговорювати після того, як елементарні властивості вже знайомі і повністю зрозумілі У цій главі представлено кілька таких можливостей, які хоча і різні, але в певному сенсі дуже тісно повязані Тема даної глави – обговорення обєктів, над якими проводяться обчислення, іншими словами, предметів, якими маніпулює […]

Лінійне уявлення з покажчиком нерегулярних масивів

Один спосіб уникнення порожнього витрати пам’яті – упакувати дані в одно-мірному масиві В. На відміну від трикутних непостійні масиви не можна опи-сать за допомогою формул для обчислення відповідності елементів в різних масивіввах. Щоб вирішити цю проблему, можна створити інший масив, який містить

МОВА З

Зміст: Aннотація 0.1. Введення 1. Навчальний введення 1.1. Hачинайте 1.2. Змінні і арифметика 1.3. Оператор FOR 1.4. Символічні константи 1.5. Набір корисних програм 1.5.1. Введення і виведення символів 1.5.2. Копіювання файлу

Довгі рядки і динамічні масиви в Delphi, Комерція, Різне, статті

Зміст Реалізація Присвоєння і передача в якості параметра Довгі рядки Динамічні масиви Локальна змінна Result Змінні типу рядка і динамічні масиви таки покажчики Зберігання в змінних іншого типу Багатовимірні динамічні масиви Помилка компілятора Delphi Функції для роботи з масивами

МОВА С, C / C + +, Програмування, статті

Зміст: Aннотація 0.1. Введення 1. Навчальний введення 1.1. Hачинайте 1.2. Змінні і арифметика 1.3. Оператор FOR 1.4. Символічні константи 1.5. Набір корисних програм 1.5.1. Введення і виведення символів 1.5.2. Копіювання файлу

Ініціалізація (очищення) масиву.

Реалізація my @array = (); Реалізація $ # Array – це індекс (порядковий номер) останнього елемента масиву (на одиницю менше, ніж кількість елементів у масиві, так як масив починається з нуля). Присвоєння $ # array змінює довжину масиву @ array, таким чином ви можете знищити (або очистити) всі елементи масиву між заданим при присвоєнні і […]