Постобработка потоку подій MIDI

Після прочитання файлу MIDI і відповідного розподілу всіх наявних на доріжках подій варто один раз швидко пройти по потоку подій для спрощення майбутнього відтворення Цього не можна зробити під час читання файлу, так як нам необхідно обробляти потік подій у хронологічному порядку

Реплікація транзакцій

Реплікація знімків бази даних відправляє передплатникам повний набір даних (або його частина, якщо використана фільтрація стовпців і рядків) при кожній генерації знімка Цей тип реплікації забезпечує синхронізацію на певний момент часу Після генерування знімка і його поширення передплатникам у останніх починається поступове неузгодженість даних з видавцем Ця синхронізація відновлюється тільки після наступної реплікації Проміжок часу, […]

Створення професійних документів у Office Word 2007

■ Нові уявлення, нові інструменти ■ Структура вікна Office Word 2007 ■ Швидке створення високоякісних документів ■ Швидке створення професійних графіків за допомогою SmartArt ■ Підрахунок слів ■ Професійний зовнішній вигляд – моментально

Управління часом і організація завдань Office Outlook 2007

Одним із складних аспектів управління розкладами та інформацією є використання безлічі різних можливостей організує ції даних в Office Outlook 2007 В Office Outlook 2007 значно уп рощено керування списками завдань і відстеження майбутніх ме роприятий допомогою панелі To Do (Список справ), що відображає всі

Практична реалізація IMA ADPCM

Тепер, коли ми вже описали базову покрокову декомпресію відліків, давайте перейдемо до детального розгляду форматів двох незначно відрізняються реалізацій цього алгоритму Перший з них був розроблений фірмою Microsoft для стиснення WAVE-файлів Другий фірмою Apple для роботи з файлами у форматі AIFF-C і QuickTime

Автоматичне додавання поштових штемпелів Office Outlook 2007

У Office Outlook 2007 є нова функція, автоматично додає в відправляються електронні повідомлення поштові штемпелі Поштовий штемпель містить перелік одержувачів і час відправлення повідомлення це дозволяє використовувати штемпель в якості засобу идентифика ції повідомлення – спамери одночасно відправляють тисячі повідомлень електронної пошти з одного компютера, що виключає можливість існування унікального штемпеля Поштова програма пользова теля, […]

Огляд AD0.NET – ЧАСТИНА 2

Додаткова Читачі, які бажають ближче ознайомитися з ієрархіями СоТуре і OLE DB, мо-ііформаіій рут звернутися до статті Introduction to OLE DB Programing в бібліотеці MSDN: ‘ -•-*■***http: //msdnmicrosoft com/library/default aspurl =/library/ en-us/oledb/htm/oledbpartl_introduction_to_ole_dbasp

Покращена фільтрація небажаної пошти Office Outlook 2007

У Office Outlook 2007 вдосконалений фільтр Junk E Mail Filter (Фільтр небажаної пошти), що виявляє, що перехоплює і знищує вхідні повідомлення, які можуть представляти зі бій небажану пошту (або, що набагато гірше, повідомлення від інтер ні шахраїв) Фільтр небажаної пошти сканує структуру та вміст вхідних повідомлень і навіть відстежує підозрілі повідомлення і відключає посилання, які […]

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Осипенко, А Л Боротьба зі злочинністю в глобальних компютерних се-тях: Міжнародний досвід [Текст]: Монографія / АЛ Осипенко – М: Норма, 2004 – 432 с; 21 см 3000 екз – ISBN 5-89123-817-9 2 Запечніков, СВ Основи побудови віртуальних приватних мереж [Текст]: Учеб посібник для вузів / СВ Запечніков, НГ Милославська, АІ Тол-стой – М: Гаряча […]

Публікація календаря в Інтернеті Office Outlook 2007

Якщо перед вами стоїть проблема загального доступу до довгострокових кален дарям партнерів, друзів або членів сімї, використовуйте нові можли ності публікації даних, щоб зробити дані календаря доступними для інших людей Наприклад, якщо ви організуєте подія, і необхід мо, щоб всі учасники ознайомилися з календарем заходів та за лучілі останні оновлення, створіть календар в Office Outlook […]