Параметри множинної імпутаціі

Малюнок 17-12 Діалогове вікно «Параметри»: Закладка Поставлення множинних даних

Набори множинних відповідей

Настроювані таблиці і Конструктор діаграм дозволяють працювати зі спеціальними змінними, які називаються наборами множинних відповідей не є змінними в звичайному сенсі цього слова Їх не можна побачити в Редакторі даних, і вони не розпізнаються іншими процедурами У наборах множинних відповідей для введення відповідей на питання, на які можна дати більше однієї відповіді, використовуються кілька змінних […]

Завдання наборів множинних відповідей

Для того, щоб задати набори множинних відповідей: E Виберіть у меню: Дані> Задати набори .. Підготовка даних Малюнок 7-7

Копіювання властивостей наборів (файлів) даних.

Ви можете копіювати властивості обраних глобальних наборів даних з вихідного файлу в робочий файл даних (Цей параметр недоступний, якщо активний набір даних є одночасно і вихідним файлом даних) Підготовка даних Малюнок 7-12