Що використовувати: CLR або T-SQL

Безсумнівно, рідко можна зустріти реалізацію, яка абсолютно не використовує CLR Однак деякі реалізації використовують в базі даних виключно компоненти CLR Жоден з цих підходів не можна назвати прийнятним, якщо на перше місце виходять такі фундаментальні поняття, як масштабованість і продуктивність

Аплет Хрестики-Нулики

Коли ви заходите на свій улюблений сайт, є невелика вірогідність, що деякі з ігор або інших програм на сайті були написані на Java за допомогою технології так званих аплетів Ці спеціальні додатки живуть і працюють усередині вікна веб – браузера Веб – браузери розуміють просту мову розмітки, який називається HTML, який дозволяє вам вставляти спеціальні […]

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ

Хоча існує дуже багато різних методів розробки, жоден з них не може забезпечити вирішення широкого кола завдань, що зустрічаються при обробці даних Однак серед них виділяються два досить загальних взаємно доповнюють методу: метод покрокової деталізації, вже представлений вище, і метод розробки структур даних

Створення типів даних в Visual Studio 2005

Збережені процедури, функції і тригери CLR і ті ж обєкти Т-SQL мають більше подібностей, ніж відмінностей У загальному випадку ці типи CLR будуть складатися з одного методу На противагу цьому для користувача типи (далі UDT) і консолідації (далі UDA) взагалі не схожі на збережені процедури, функції і тригери CLR

Вкладені подання

Так як уявлення є не більш ніж інструкціями SELECT, а інструкція SELECT може сама посилатися на уявлення як на джерело даних, одне подання може посилатися на інше Такі уявлення іноді називають вкладеними Наступне подання використовує представлення vEventList і додає пропозицію WHERE для обмеження результатів тими подіями, які матимуть місце в наступні 30 днів:

Використання LINQ в інших контекстах Visual C # (Sharp)

До цих пір всі приклади в цьому розділі демонстрували використання LINQ і обктов Але LINQ не є технологією, орієнтованої виключно на хвилювання операцій пошуку обєктів Його також можна застосовувати з мовою XML і реляційними базами даних Використання LINQ з цими іншими Істочному даних не є проблемою, тому що процес запитів є ідентичним Але проблемою є […]

Створення користувальницьких функцій

Користувальницькі функції були представлені у версії SQL Server 2000, але спочатку були якось мляво сприйняті спільнотою користувачів SQL Server Потім співтовариство відкрило для себе, що за допомогою функцій користувача можна впровадити в запити обробку складної логіки і таким чином вирішувати завдання, для яких колись було потрібно використання курсора У результаті користувача функції стали улюбленим інструментом […]

ПІДГОТОВКА ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Багато з питань, повязаних з системами підтримки прийняття рішень, в першу чергу стосуються завдань отримання і підготовки даних Ці дані слід витягти з різних джерел, очистити, перетворити і консолідувати, після чого завантажити в базу даних підтримки прийняття рішень Згодом завантажені дані повинні періодично оновлюватися Кожна з цих операцій6 заслуговує окремого обговорення Розглянемо їх по черзі, […]

ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

: Як було зазначено раніше, зокрема, у введенні до частини III, на думку автора, проект бази даних завжди повинен виконуватися на двох рівнях: логічному і фізичному, як описано нижче 1 Перш за все, повинен бути виконаний логічний проект На цьому рівні основ ве увага приділяється правильності реляційних визначень Таблиці повинні представляти правильні відносини, гарантуючи таким […]

Ідентифікатори команд і підтипи таблиць

Ідентифікатори команд Ідентифікатори команд існують для всіх статистичних процедур і процедур створення діаграм, а також інших команд, генеруючих блоки виведення зі своїми власними ідентифікованими заголовками в панелі навігатора Viewer Ці Система управління виводу (Output Management System)