Збереження предикторів в новому наборі даних на основі їх важливості

Предиктори можна зберігати в нових наборах даних не основі інформації, міститься в діаграмі важливості предикторів E Активізуйте модель в Засобі перегляду моделей Додаткову інформацію см дана тема Взаємодія з моделлю на стор 279 E Виберіть у меню:

Клас BitSet

дозволяє створити бітовий вектор, розмір якого змінюється динамічно Фактично BitSet являє собою набір бітів зі значеннями true або false розміром до 232-1, причому спочатку всі біти дорівнюють false Для зберігання набору виділяється обсяг памяті, необхідний для зберігання вектора аж до старшого біта, який встановлювався або скидався в програмі – все перевищують його біти вважаються рівними […]

Типи керуючих елементів

Панель інструментів містить керуючі елементи, які можна вставити в настроюється діалогове вікно n Вихідний список: список вихідних змінних з активного набору даних Додаткову інформацію см дана тема Вихідний список на стор 389 n Цільовий список: список для змінних, переміщених з вихідного списку

Використання об’єднань

У реляційній алгебрі обєднанням називають добуток двох наборів даних із застосуванням до результату наступного обмеження: він містить тільки перетин двох множин В цілому обєднання зливає два набори даних по горизонталі (цими наборами даних можуть бути вкладені запити, подання, загальні табличні вирази і призначені для користувача функції) і отримує новий результат, комбінуючи рядки одного набору даних […]

Оптимізація набору правил PF

                                                   Опція ruleset-optimization включає або встановлює режим для оптимізатора набору правил За замовчуванням настройка для ruleset-optimization  в OpenBSD 41 еквівалентна none, Що означає, що набір правил, який звантажено не оптимізований У OpenBSD

Додавання спостережень

При додаванні спостережень проводиться злиття активного набору даних з іншим відкритим набором даних або із зовнішнім файлом даних IBM ® SPSS ® Statistics, що містять такі ж змінні, але інші спостереження Наприклад, інформація одного типу про клієнтів у двох різних регіонах може зберігатися в двох окремих файлах Другий набір даних може бути зовнішнім файлом даних […]

Вибір вихідних змінних і змінних призначення

На цьому кроці Ви можете задати вихідні змінні, що містять властивості, які треба скопіювати в змінні призначення Малюнок 7-10 Конструктор копіювання властивостей даних: Крок 2

Конструктор скорингу

можна використовувати, щоб застосувати модель, створену за допомогою одного набору даних, до іншого набору даних і згенерувати значення скорингу, Такі як передбачені значення та / або передбачені ймовірності для цільової змінної Як виконати скоринг набору даних за допомогою прогнозної моделі

Огляд AD0.NET – ЧАСТИНА 7

SQL Native Client У версіях SQL Server 2005 і ADONET 20 доступ до сервера баз даних вже не грунтується на MDAC Замість цього в одному файлі Dll міститься збірка, що отримала назву SQL Native Client Очікувалося, що ця збірка вирішить всі відомі проблеми узгодженості, повязані з розподіленим оновленням масивного набору файлів MDAC, а також підвищить […]

Об’єднання даних про

| P Y) про введення до цієї книги я говорив, що хочу розділити I) ss £ r з вами радість розробки додатків для SQL Server У цьому розділі ви зрозумієте, що я мав на увазі Примусьте дані групуватися за потрібне чином, отримаєте відповідь на своє питання за допомогою оригінального запиту, замініть сотні рядків програми, написаної […]