Моделі для ансамблів

Модель для ансамблю надає інформацію про моделі компонентів у ансамблі та ефективності ансамблю як єдиного цілого Малюнок 12-4 Вид Зведення для моделі