Безліч більшого-тета

Коли говорять про позначення великого-О, то найчастіше мають на увазі те, що Дональд Кнут (Donald Knulh) описував за допомогою позначення великого-тета. Позначення болипой-О відповідає верхній межі Наприклад, число 7 – це верхня межа числа 6, крім того, числа 9, 12 і 65 – це теж верхні межі числа 6 Коли розглядають зростання функції, то зазвичай […]