Обмеження, які визначаються для бази даних в Android додатку

&nbsp Обмеження, які визначаються для бази даних (database constraints) – це особливі атрибути, що привласнюються для її таблиць Деякі обмеження є інформаційно-орієнтованими, наприклад вимагають, щоб всі значення в стовпці були унікальними Такий, наприклад, буде стовпець з номерами страхових полісів Інші обмеження характеризуються більш функціональними властивостями Основу межтаблічних звязків складають реляційні обмеження PRIMARY KEY і FOREIGN […]

ІЄРАРХІЇ ТИПІВ

У цьому розділі представлений робочий приклад, який використовується протягом всієї іншої частини цієї глави Цей приклад відноситься до безлічі геометричних типів (PLANE_FIGURE, ELLIPSE, CIRCLE, POLYGON і тд), упорядкованих у вигляді так званої ієрархії типів (Рис 201) Нижче наведені начерки визначень для

Пріоритет і асоціативність операторів

Пріоритетом (precedence) оператора називається порядок, в якому він виконується по відношенню до інших операторів Різні оператори мають різні пріоритети Наприклад, пріоритет умовних операторів вище, ніж у логічних, тому ви можете написати if (i &gt&gt= min &amp&amp i &lt&lt= max)

Загальні питання програмування CBuilder (FAQ)

Що таке «Compiler Error # 1» і як мені від неї позбутися Помилка компілятора № 1 (Compiler Error # 1) може бути викликана різними причинами Як правило, ви зможете позбутися від неї, закривши CBuilder, а потім запустивши знову і завантаживши свій проект за допомогою команди File ä Reopen Якщо це не допоможе, вам доведеться розібратися […]

Розширення класів Android

&nbsp У той час як зворотні виклики забезпечують ясні, добре продумані кошти для розширення поводжень класів, є й такі ситуації, в яких зворотні виклики не дають потрібного ступеня гнучкості Очевидна проблема, що виникає з паттерном зворотних викликів, полягає в тому, що іноді коду доводиться взяти на себе управління в тій чи іншій ситуації, не передбаченої […]

ЖУРНАЛ РОЗРАХУНКІВ В ЗАДАЧІ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

711 ПОНЯТТЯ ЖУРНАЛУ РОЗРАХУНКІВ Різного роду розрахунки в 1С заносяться в журнали розрахунків Ілюстрацію методів роботи з подібними журналами ми виконаємо на прикладі розрахунку заробітної плати співробітників з довідника Сотруднікі_2, розміщуючи розрахунки та їх результати в журналі Зарплата_2 Попутно ми розглянемо завдання обліку відпрацьованого часу, для вирішення якої необхідно освоїти методи роботи з такими обєктами […]

Фільтрація винятків у Visual C # (Sharp)

У всіх наведених прикладах винятків в операторі catch застосовувався тип Exception: catch (ExcepNullReferenceExceptiontion) { } Даний тип перехоплює всі винятки На рис 53 середу IDE перехопила виняток, застосовуючи спеціальний тип NuiiReferenceException Використання цього типу в операторі catch огранічает перехоплення виключень винятками звернення до null-даними

ДОДАВАННЯ ЖУРНАЛУ ЗАРПЛАТИ В конфігурації системи

Замість наявного в 1С ЖЗ, наприклад в конфігурації Заробітна плата і кадри, створимо новий ЖЗ, давши йому імя Зарплата_2 Відкриємо конфігурацію, зупинимося на пункті Журнали розрахунків, присутньому на закладці Метадані, і додамо в нього новий підпункт (рис 7 17)

АТРИБУТИ І КОНТЕКСТ ДОВІДНИКА

Дані, доступ до яких забезпечує довідник, називаються йогоатрибутами У їх число входять реквізити довідника (відповідні їм поля головної і повязаної з нею таблиць, що зберігають дані довідника), а також атрибути Батько та Власник Сукупність атрибутів і методів довідника утворює йогоконтекст, який може бути переданий в якості фактичного параметра процедури або функції, наприклад зумовленою процедури ОбработкаПодбора

Завантажувач GNU GRUB

Під час завантаження системи першого користувача зустрічає меню спеціальної програми-завантажувача У Windows останніх версій також використовується подібна технологія, але, як правило, вона прихована від користувача, і звертається він до налаштувань завантажувача досить рідко Тому давайте поговоримо про процес завантаження операційної системи і місце завантажувача Якщо вам не терпиться приступити до роботи, можете перейти до наступної […]