Активний аудит

являє собою обстеження стану захищений-ності певних підсистем інформаційної безпеки (ПІБ), відно-сящіхся до програмно-технічному рівню Наприклад, варіант активного аудиту, званий тестом на проникнення (Penetration test), передбачає обстеження підсистеми захисту мережевих взаємодій включає:

Метод main

Деталі запуску Java-додатків можуть відрізнятися для різних систем, але завжди необхідно вказати імя класу, який керує роботою програми При запуску програми на Java система знаходить і запускає метод main цього класу повинен бути оголошений як public, static і void (тобто не повертає ніякого значення), і йому повинен передаватися один аргумент типу String [] Наведемо приклад […]

КЕРУЮЧІ СТРУКТУРИ

Звичний цикл FOR-NEXT включений в COMAL у своїй звичайній формі, але з додаванням службового слова DO (виконувати), що вказує на блоковий характер циклу, наприклад: FOR LOOP=1 TO 10 STEP 2 DO оператори NEXT LOOP Цей оператор можна записувати в одному рядку без вказівки NEXT:

РОЗШИРЕННЯ Бейсік

У цій главі описуються деякі додаткові кошти, якими володіють багато версії Бейсика У ній поряд із цілком стандартними засобами, наприклад оператором PRINT USING і логічними операторами, обговорюються розширення Бейсика, наприклад керуючі структури типу циклів REPEAT (ПОВТОРЮВАТИ ДО), різні типи змінних і засоби отримання псевдографічні зображень

МОДЕЛЬ “сутність-зв’язок”

Як уже згадувалося в розділі 141, одним з найбільш відомих і одержали широке поширення методів семантичного моделювання є метод побудови моделі Сутність-звязок (Або ER-моделі) Цей підхід заснований на використанні моделі сутність-звязок, запропонованої Ченом в 1976 році [146] і з тих пір неодноразово дополнявшейся як самим Ченом, так і багатьма іншими дослідниками (про це можна прочитати, […]

Що таке Trigraph в CBuilder?

Якщо ви перегляньте каталог bin в дереві установки CBuilder, то знайдете там програму trigraph Для більшості людей програма trigraph не потрібна і може бути проігнорована Однак для деяких власників європейських клавіатур trigraph може бути необхідна Деякі клавіатури в окремих країнах не мають всіх «стандарт них» символів, необхідних для програмування на C + + Наприклад, потрібні […]

Програмування запитів MDX – ЧАСТИНА 1

I ^ Jyl ногомерние вираження MDX є в службі II ш / II аналізу аналогом того, чим в реляційних базах даних є запити SQL Вони реалізують як функції визначення (DDL), так і функції запитів (DML), однак базуються на зовсім іншому фундаменті Як ви вже зрозуміли, вони повертають багатовимірні набори даних, а не двомірні, однак, що […]

Редактор GConf

Велика частина налаштувань доступна допомогою редактора GConf, який спрощує адміністрування середовища GNOME GConf складається з наборів установок, демона gconfd-2, що відслідковує всі зміни в конфігураційних файлах, та командної утиліти gconftool-2 Якщо порівняти з Windows, то він являє собою реєстр, в якому всі дані зберігаються в XML-файлах Наприклад, багато користувачів встановлюють утиліти, автоматично перемикаючі розкладку клавіатури, […]

ІНІЦІАТИВНІ РОБОТИ

Ініціативні роботи спрямовані на підвищення якості системи, тобто на оптимізацію системи по перерахованих в розд 81 критеріям Частина оптимізують заходів ми вже згадали Тут же зупинимося на ще одній стороні питання швидкості отримання результату, яким в нашій задачі є розрахунок зарплати всім співробітникам і випуск супроводжуючих цей розрахунок документів У цьому плані особу, яка супроводжує […]

Створення таблиць

Подібно до всіх реляційним СУБД, SQL Server є таблично орієнтованою Після створення бази даних наступним дією є наповнення її таблицями База даних SQL Server може містити до 2147483647 обєктів, включаючи таблиці, так що ви можете створювати стільки таблиць, скільки заманеться